Oddělení výroby

Bc. Michal Hurin

vedoucí oddělení výroby

životopis


Oddělení výroby vykonává státní dozor nad organizacemi zabývající se výrobou letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky, a to v následujících činnostech:

 • zajišťuje celý proces opravňování k výrobě dle přílohy část 21, hlava G/ F nařízení (EU) 748/2012 nebo dle národních postupů, tj. přijetí žádosti, posouzení, konzultační činnost k dosažení přijatelné formy žádosti včetně povinných příloh, audit v organizaci žadatele včetně hodnocení jeho dodavatelů, stanovení nápravných opatření, vydání, prodloužení, obnovení nebo změna oprávnění;
 • vyšetřuje organizace žádající o schválení výroby výrobků, letadlových částí a zařízení v souladu s přílohou část 21, hlava F nařízení (EU) 748/2012;
 • provádí průběžný dozor nad držiteli oprávnění a jejich dodavateli, zda splňují průběžně požadavky předpisů;
 • na základě žádosti výrobce vydává ZOLZ, EOLZ, a povolení k letu pro nově sériově vyráběná letadla;
 • na základě žádosti výrobce vydává EOLZ pro nově sériově vyráběné motory a vrtule dodávané mimo EU;
 • zajišťuje standardizace ÚCL v oblasti opravňování k výrobě v ČR na základě společných standardů EASA;
 • řeší s nositeli oprávnění k výrobě závažné nedostatky až do stupně pozastavení platnosti nebo odebrání, prodloužení platnosti oprávnění;
 • spolupracuje s výrobní strukturou EASA v rámci zavádění a aktualizace příslušných ustanovení předpisu část 21 nařízení (EU) 748/2012, souvisejících dokumentů a aktivit požadovaných výrobním manažerem EASA;
 • spolupracuje s oddělením certifikace výrobků v otázkách určení vztahů na rozhraní výrobní a projekční organizace;
 • navrhuje aktualizaci postupů ÚCL pro organizaci jím vykonávaných činností;
 • namátkově se účastní provádění letové prověrky vlastností a výkonů nově vyrobených letadel a kontroly funkcí pohonných jednotek a systémů za letu;
 • namátkově ověřuje, zda nově vyrobené letadlo odpovídá schválenému typu;
 • předkládá návrhy závazných opatření vůči výrobcům letecké techniky, zejména v případech zjištěných závad ohrožujících bezpečnost leteckého provozu z hlediska typové způsobilosti;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost