Odbor provozu letadel

Odbor provozu letadel v rozsahu působnosti SL:

a) je odpovědný za osvědčování organizací pro provoz v obchodní letecké dopravě v rámci tohoto procesu provádí zejména: 
– přijímání a posuzování žádostí o udělení provozní licence a osvědčení leteckého provozovatele;
– zpracování vnitřních a vnějších postupů pro počáteční osvědčování;
– vyhodnocení provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy;
– udělování oprávnění vyžadujících předchozí schválení ÚCL a posuzování žádostí o zvláštní oprávnění (SPA);
– auditní a inspekční činnost v souvislosti s počátečním osvědčováním;
– kontroly letadel pro obchodní leteckou dopravu na odbavovací ploše;
– kontroly výcviků letových posádek a provozních zaměstnanců;
– letové kontroly.
b) vykonává dozor u držitelů osvědčení pro obchodní leteckou dopravu zahrnující:
– průběžné vyhodnocování souladu s požadavky vztahujícími se na držitele AOC;
– zpracování vnitřních a vnějších postupů pro výkon dozoru;
– vyhodnocování změn provozních příruček, posuzování rizik souvisejících se změnami provozních postupů;
– vyhodnocování účinnosti systémů řízení bezpečnosti držitelů AOC;
– auditní a inspekční činnost zaměřenou na vyhovění požadavkům pro zachování platnosti osvědčení, oprávnění a schválení, vydaných držitelům AOC;
c) přijímá, posuzuje a potvrzuje prohlášení provozovatelů podle nařízení (EU) 965/2012, prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (dále jen „nařízení (EU) 2018/1976“), a nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „nařízení (EU) 2018/395“), a provozovateli neobchodního provozu prováděného jinými než složitými motorovými letadly a vykonává u nich dozor;
d) vykonává dozor nad provozem civilních letadel provozovatelů letecké činnosti pro vlastní potřebu a letecké práce;
e) vykonává dozor nad užíváním letadel pro rekreační a sportovní létání;
f) provádí hodnocení odborné způsobilosti inspektorů palubních průvodčí a vykonává dozor nad činností instruktorů palubních průvodčí a palubního personálu;
g) vykonává dozor nad činností letových posádek;
h) provádí kontroly na odbavovací ploše u zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy Evropské unie a dopravců třetích zemí na základě EU SAFA/SACA programu;
i) provádí odborné posouzení žádostí o schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) a jeho změn, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL;
j) provádí vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi držiteli AOC vydaného v ČR a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí;
k) vykonává dozor nad pořádáním leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží;
l) provozním výcvikem pro získání a obnovu oprávnění;
m) provádí odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení, vyplývajících ze šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru;
n) provádí nepravidelné dopravní lety pro potřeby ÚCL;
o) na vyžádání provádí další činnosti ve prospěch útvarů ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost