Sekce letová

Sekce letová je ve své působnosti v rámci ÚCL odpovědna zejména za:

 • výkon státní správy při osvědčování provozovatelů obchodní letecké dopravy;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů obchodní letecké dopravy a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů obchodní letecké dopravy;
 • výkon státní správy při přijímání prohlášení českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů neobchodního a zvláštního provozu;
 • výkon státní správy při osvědčování českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze I nařízení (EU)  2018/1139;
 • výkon státního dozoru prováděný formou průběžného dozorování českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze I nařízení (EU) 2018/1139 a prováděním dalších činností v rámci organizačního členění sekce pro zajištění bezpečného provozu letadel českých provozovatelů letadel uvedených v Příloze I nařízení (EU)  2018/1139;
 • výkon státní správy a státního dozoru v příslušném omezeném rozsahu nad zahraničními provozovateli letadel v obchodním, neobchodním a zvláštním provozu (zejména formou prováděním prohlídek na ploše, schvalováním využití specifických schválení na území ČR a povolováním provozu letadel s omezenou letovou způsobilostí);
 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti způsobilosti leteckého personálu civilního letectví kromě státního dozoru a odborného posuzování výcviku a odborné způsobilosti řídících letového provozu a dispečerů služeb AFIS a RADIO;
 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti organizací pro výcvik pilotů a techniků údržby;
 • výkon státní správy a dalších činností v rámci výkonu státního dozoru zejména v oblasti rekreačního sportovního létání a parašutismu včetně odborné způsobilosti parašutistů, leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží;
 • výkon státní správy a státního dozoru a provádění dalších činností v rámci organizačního členění sekce v oblasti zařízení pro simulaci letu a organizací, které je provozují;
 • zvyšování a udržování odborné kvalifikace inspektorů a ostatních zaměstnanců sekce;
 • zpracování postupů, směrnic, příruček a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru;
 • zpracovávání připomínek k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností sekce;
 • účast a podíl na přípravě mezinárodních jednání pro tvorbu leteckých předpisů EU zejména v oblasti provozu letadel a způsobilosti leteckého personálu;
 • účast ve specializovaných týmech, skupinách a panelech organizovaných EASA, ICAO, apod.;
 • zajištění plnění úkolů v rámci ÚCL v souladu se směrnicí – Postupy pro činnost ÚCL při leteckých nehodách a incidentech;
 • provádění nepravidelných letů letouny ÚCL pro potřeby ÚCL;
 • výkon státní správy a státního dozoru nad sportovními létajícími zařízeními – kategorií sportovní padák, který provádí v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 205/2011-220-SP/10.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost