Oddělení obchodní letecké dopravy

Ing. Vladimír Soldán, PhD.

vedoucí oddělení obchodní letecké dopravy

životopis


Oddělení obchodní letecké dopravy v rámci působnosti OPL/SL plní následující úkoly:

 • řediteli odboru navrhují udělení oprávnění vyžadujících předchozí schválení ÚCL a zvláštních oprávnění (SPA) žadatelům / provozovatelům obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou III (Part ORO), Přílohou IV (Part CAT) a Přílohou V (Part SPA) k nařízení (EU) 965/2012;
 • provádí posouzení žádosti organizací pro obchodní leteckou dopravu v souladu s Přílohou II (Part ARO) a navrhuje vydání AOC pro obchodní leteckou dopravu;
 • provádí posuzování návrhů změn AOC a PS k AOC a dalších změn u provozovatelů obchodní letecké dopravy, včetně vyhodnocení, jak provozovatel provedl identifikaci nebezpečí, vyhodnocení a zmírnění rizik, spojených se změnami;
 • vykonávají průběžný dozor provozovatelů obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou II (Part ARO) formou auditů, inspekcí, kontrol na provozních základnách (hlavních, dalších, zahraničních) a formou rozhovorů se zaměstnanci;
 • provádí počáteční vyhodnocování provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy a vyhodnocování jejich změn v souladu s nařízením (EU) 965/2012;
 • provádí průběžné vyhodnocování účinnosti systémů řízení bezpečnosti provozovatelů obchodní letecké dopravy v oblasti reaktivní i proaktivní;
 • posuzuje účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům vlastní kontrolní činností provozovatelů, v rámci dozoru ÚCL, včetně kontrol provedených na odbavovací ploše u národních provozovatelů obchodní letecké dopravy;
 • provádí správní řízení, včetně přestupkových řízení na úseku obchodní letecké dopravy dle nařízení (EU) 965/2012 a předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • zpracovává postupy pro žadatele / držitele AOC pro získání / změnu předchozích a specifických schválení formou směrnic;
 • šíří aktuální informace reagující na provozní požadavky, změny postupů a pravidel formou Informačních věstníků odboru OPL ÚCL;  
 • zpracovává vnitřní postupy pro výkon a dokumentaci dozoru držitelů AOC;   
 • zpracovává roční a měsíční plány dozoru, vyhodnocení délky plánovacího cyklu u jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy v závislosti na bezpečnostní výkonnosti provozovatele;
 • schvaluje využití specifických schválení na území ČR pro provozovatele třetích zemí;
 • provádí vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi držiteli AOC vydaného v ČR a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí a vyhodnocení oznámení o využití čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství;    
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s nařízením (EU)  2018/1139, čl. 71;
 • zpracovává odborná stanoviska k jednorázovému schválení přepravy DG pro provozovatele bez trvalého schválení přepravy DG;
 • provádí odborné posouzení žádostí o schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) a jeho změn, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL;
 • provádí hodnocení odborné způsobilosti inspektorů palubních průvodčí;
 • vykonává dozor v oblasti činností palubního personálu;
 • provádí kontrolu letadel na odbavovací ploše u zahraničních provozovatelů v rámci SAFA/SACA programu v souladu s  nařízením (EU) 965/2012;
 • provádí kontrolu letadel na odbavovací ploše u národních provozovatelů obchodní letecké dopravy a neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC) v souladu s  nařízením (EU) 965/2012;
 • vykonává na vyžádání podporu ODO v rámci působnosti OLNS/SP při posuzování návrhů letových postupů zpracovaných poskytovatelem FPD;
 • zpracovávají připomínky a stanoviska k návrhům leteckých předpisů a zákonů;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost