Doklady letové způsobilosti (vydané pro annexová letadla)

Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Pokud je letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR) exportováno do jiné země musí žadatel informovat ÚCL, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku a požádat o vydání EOLZ. Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06. ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže […]

Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Předpis L8/A, bod 4.3.4Předpis L16/I Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2,3,4,5,6,8,10,11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost. Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 dní před […]

Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3 Před vydáním ZOLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“. Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. ZOLZ je vydáváno v kategorii: Experimentální Povolení k letu Pro omezené použití Pro zvláštní účely V případě ZOLZ v kategorii Povolení […]

Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3 Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“. Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. V případě prodloužení OLZ se žádá písemně, formou dopisu. Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů […]