Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Pokud je letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR) exportováno do jiné země musí žadatel informovat ÚCL, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku a požádat o vydání EOLZ.

Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06.

ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže ÚCL, že toto letadlo vyhovuje k datu vystavení EOLZ dále uvedeným požadavkům:

  1. Nové letadlo vyrobené v České republice musí vyhovovat požadavkům pro vydání Osvědčení letové způsobilosti.
  2. Použité letadlo zapsané v LR ČR musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti vydané ÚCL.
  3. Použité letadlo musí mít provedenou veškerou údržbu v souladu s platným programem údržby. ÚCL může přihlédnout při plnění tohoto požadavku k údržbě prováděné podle jiného schváleného programu údržby. Příslušná prohlídka musí být provedena organizací oprávněnou nebo uznanou ÚCL k provádění údržby daného typu letadla.
  4. Letadlo nemusí vyhovět požadavkům odstavců a) až c) tohoto ustanovení, jestliže je to přijatelné pro letecký úřad státu dovozu a jestliže to písemně tento letecký úřad potvrdí (toto musí být zjištěno před vydáním EOLZ). ÚCL tuto skutečnost v Exportním osvědčení letové způsobilosti vyznačí.
  5. Musí být splněny zvláštní požadavky leteckého úřadu státu dovozu (pokud jsou známy).

Upozornění: EOLZ je možné vystavit pouze letadlu, které je zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR). Pokud dojde k výmazu letadla z LR ČR před vydáním EOLZ, potom již není možné EOLZ vydat.

Poznámka: Není-li požadováno leteckým úřadem státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno.

ÚCL vydá EOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55e.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.

Schéma procesu odprodeje letadla, vystavení EOLZ

Směrnice CAA‑ST‑087‑n/06 „Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule“


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická