Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Předpis L8/A, bod 4.3.4
Předpis L16/I

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2,3,4,5,6,8,10,11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost.

Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 dní před požadovaným datem vystavení. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat níže uvedené požadavky.

Obsah žádosti:

 • Typové označení letadla
 • Výrobce letadla
 • Výrobní číslo letadla
 • Typ motoru
 • Typ vrtule, je-li to použitelné
 • Poznávací značka
 • Datum a místo předvedení letadla k prohlídce, je-li požadována
 • Maximální vzletová hmotnost
 • Maximální přistávací hmotnost, je-li to použitelné
 • Hlukový standard
 • Dodatečné modifikace za účelem vyhovění hlukovému standardu, je-li to použitelné
 • Boční hladina hluku při plném výkonu, je-li to použitelné
 • Hladina při přiblížení, je-li to použitelné
 • Hladina hluku při přeletu (letadlo, vrtulník) podle použitelnosti
 • Hladina hluku při vzletu, je-li to použitelné
 • Příloha:
  • Letová příručka, (kopie listů s uvedenými hlukovými limity, nebo ekvivalentní dokument)

ÚCL vydá OHZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 54e, popř. 54f.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/

OHZ se vydává na formuláři CAA/F-TI-004-n/97 nebo CAA/F-TI-006-n/97.


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická