Jaká je platnost OKL?

Platnost každého oprávnění je individuální a je uváděna v konkrétních oprávněních.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o OKL?

Jedná se o řízení dle správního řádu. Řízení by tak nemělo v neodůvodněných případech trvat déle než 30 dní, nicméně vzhledem k elektronizaci správního řízení počítáme s mnohem kratší dobou vypořádání žádostí.

Platím za vydání OKL správní poplatek?

Ne, s vydáním OKL není spojen žádný správní poplatek.

Musím mít sjednáno pojištění?

Informace týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému naleznete na stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/pojisteni-odpovednosti/.

Jak poznám, kdy mám žádat o OKL a kdy o OKP?

OKP je druh povolení vydávaný výhradně ve specifické kategorii provozu (pro provoz, který není možné považovat za OPEN). OKL je druh povolení vydávaný v otevřené kategorii provozu (pro provoz, který je v konfliktu se konkrétními podmínkami zeměpisné zóny).

Jakou pilotní způsobilost pro OKL potřebuji?

Záleží na konkrétním místě provozu. Zpravidla bude vyžadována pilotní způsobilost A1/A3, popř. A2, popř. speciální výcvik s ohledem na konkrétní zeměpisnou zónu. Tyto požadavky budou stanoveny v rámci správního řízení.

Jak zjistím, že musím požádat o OKL?

Tuto informaci naleznete v podmínkách provozu každé zeměpisné zóny.

Jak je to aktuálně s pojištěním odpovědnosti?

Informace týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému naleznete na stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/pojisteni-odpovednosti/.

Můžu požádat o změnu poznávací značky u zapsaného letadla?

Zákon o civilním letectví změnu poznávací značky u již zapsaného letadla nepřipouští. Jediným možným způsobem, jak dosáhnout změny poznávací značky, je letadlo z leteckého rejstříku vymazat a poté znovu zapsat pod novou poznávací značkou. Vzhledem ke zvýšené administrativní zátěži tohoto procesu nejen v rámci oddělení leteckého rejstříku a s ohledem na skutečnost, že zákon tuto […]

Musí mít zástavní smlouva formu notářského zápisu?

Ne, nemusí, na formu zástavní smlouvy pro zápis zástavního práva do leteckého rejstříku nejsou kladeny žádné legislativní požadavky.

Další stránka »