Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ)


Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3

Před vydáním ZOLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

ZOLZ je vydáváno v kategorii:

  • Experimentální
  • Povolení k letu
  • Pro omezené použití
  • Pro zvláštní účely

V případě ZOLZ v kategorii Povolení k letu a v případě prodloužení ZOLZ se žádá písemně, formou dopisu, a to v dostatečném předstihu (minimálně 30 dnů předem).

ZOLZ je vydáváno na formuláři CAA/F-TI-032-n/99, popř. s přílohou CAA/F-TI-032-n/99.

Bližší informace o jednotlivých kategorií ZOLZ jsou uvedeny v příslušném poradním oběžníku.

PO/TI – L8/A.2.7.6.a).A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) pro kategorii Experimentální

PO/TI – L8/A.2.7.8.1.A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) – Povolení k letu, pro lety prováděné za účelem obnovení platnosti OLZ, zaniklé dle předpisu L8/A bod 2.7.12

PO/TI – L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu

ÚCL vydá ZOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55c.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická