Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

V případě prodloužení OLZ se žádá písemně, formou dopisu.

Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla.

Dokumenty, které musí být součástí přílohy, a další informace jsou podrobně uvedeny v poradním oběžníku PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

ÚCL vydá OLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55a, popř. 55d.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.

OLZ se vydává na formuláři CAA/F-TI-001-n/97, popř. CAA/F-TI-002-n/97.

Poradní oběžníky:
PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

PO/TI – L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu.


Schvalovací strana letové příručky (PofA)

Po vydání OLZ dále ÚCL vydává Schvalovací list do letové příručky (PAGE OF ACCEPTANCE).

Schvalovací strana letové příručky se vydá především při dovozu letadla a její vydání je bez poplatku.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technickáPředpis L8/A, bod 2.7 a 6.3

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

V případě prodloužení OLZ se žádá písemně, formou dopisu.

Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla.

Dokumenty, které musí být součástí přílohy, a další informace jsou podrobně uvedeny v poradním oběžníku PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

ÚCL vydá OLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55a, popř. 55d.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.

OLZ se vydává na formuláři CAA/F-TI-001-n/97, popř. CAA/F-TI-002-n/97.

Poradní oběžníky:
PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

PO/TI – L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu.


Schvalovací strana letové příručky (PofA)

Po vydání OLZ dále ÚCL vydává Schvalovací list do letové příručky (PAGE OF ACCEPTANCE).

Schvalovací strana letové příručky se vydá především při dovozu letadla a její vydání je bez poplatku.