fbpx

Výcvikové organizace

K výcviku leteckého personálu ÚCL schvaluje organizace splňující příslušné požadavky pro jednotlivé odbornosti. Schválené výcvikové organizace jsou oprávněné typovým výcvikem a zkouškami, na jejichž základě je žadatelům o jednotlivé odbornosti vydán průkaz způsobilosti a do průkazu zapisovány příslušné kvalifikace. 

Organizace pro výcvik leteckého personálu

Organizace pro výcvik pilotů
Schválené organizace pro výcvik ATO

Ohlášené organizace pro výcvik DTO

Termíny a místa konání seminářů instruktorů


Schválené FSTD
Schválené FSTD


Angličtina pro piloty

Organizace pověřené prováděním zkoušek z angličtiny ICAO a angličtiny IFR


Organizace pro výcvik techniků údržby letadel

Organizace pro výcvik údržby podle Part-147

Organizace pro výcvik údržby podle L-1

Organizace pověřené teoretickými zkouškami a výcvikem vlastních zaměstnanců

Střediska výcviku parašutistů


Postupy pro výcvikové organizace

CAA-ZLP-141 Organizace pro výcvik v létání

CAA-ZLP-142 Ohlášené organizace pro výcvik (DTO)

CAA-ZLP-143 Organizace Part-147

CAA-ZLP-145 Způsobilost FSTD


Formuláře pro výcvikové organizace

– Formuláře pro výcvikové organizace


VZOROVÉ VÝCVIKOVÉ PROGRAMY DTO a POLITIKA BEZPEČNOSTI DTO

SEZNAM výcvikových programů
Vzor politika bezpečnosti DTO
Vzor programu výcviku AEROBATICS pro DTO
Vzor programu výcviku LAPL(A) pro DTO
Vzor programu výcviku LAPL(H) pro DTO
Vzor programu výcviku NIGHT(A) pro DTO
Vzor programu výcviku NIGHT(H) pro DTO
Vzor programu výcviku PPL(A) pro DTO
Vzor programu výcviku PPL(H) pro DTO
Vzor programu výcviku R22 pro DTO
Vzor programu výcviku R44 pro DTO
Vzor programu výcviku SEP_TMG pro DTO
Vzor programu výcviku TOWING S_BAN pro DTO
Vzor programu výcviku LAPL(S)/SPL pro DTO
Vzor programu výcviku AEROBATICS-LAPL(S)/SPL pro DTO
Vzor programu výcviku CLOUD pro DTO
Vzor programu výcviku FI(S) pro DTO