Ředitel úřadu

Ing. David Jágr

Životopis

Tel. (sekretariát): 225 422 080

Fax: 220 561 823

E-mail: podatelna@caa.cz

Ředitel stojí v čele ÚCL, je jeho statutárním orgánem. Jedná za ÚCL ve všech věcech, pokud jimi nepověřil jiné vedoucí zaměstnance ÚCL, zastupuje ÚCL směrem k Ministerstvu dopravy.

 • určuje koncepci činností ÚCL;
 • stanoví hlavní úkoly ÚCL v souladu s jeho působností dle právních předpisů;
 • schvaluje plány činností a rozpočet ÚCL;
 • předkládá ministru dopravy realizační výstupy činností jednotlivých útvarů ÚCL;
 • vydává akty řízení k plnění úkolů uložených právními předpisy;
 • rozhoduje o organizační struktuře ÚCL a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti útvarů a vedoucích zaměstnanců a o počtu zaměstnanců v útvarech ÚCL;
 • rozhoduje o platovém zařazení vedoucích útvarů;
 • rozhoduje o všech pracovněprávních záležitostech;
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů ÚCL;
 • rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí;
 • rozhoduje o návrzích zejména náhradové a likvidační komise;
 • jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance určené v § 6 odst. 6 tohoto řádu;
 • řeší kompetenční spory mezi útvary ÚCL a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci ÚCL;
 • povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚCL;
 • zřizuje operativní týmy odborníků řízené vedoucími řešiteli úkolů.

Funkce přímo podřízené řediteli ÚCL:

Útvar vnitřní kontroly

Bezpečnostní ředitel

Mluvčí ÚCL

Auditor bezpečnosti

Manažer systému řízení

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost