Inspektor bezpečnosti

Inspektor bezpečnosti je přímo podřízen řediteli ÚCL:

  • zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi ÚCL a ÚZPLN;
  • vede databázi leteckých nehod a incidentů a nápravných opatření;
  • vyhodnocuje letecké nehody a incidenty;
  • dává podněty pro opatření s dopadem na provozní bezpečnost letového provozu;
  • přezkoumává závěrečné zprávy šetření ÚZPLN a jejich bezpečnostních doporučení;
  • provádí státní dozor u provozovatelů a poskytovatelů služeb v civilním letectví;
  • aktualizuje a vytváří vnitřní dokumenty ÚCL související s bezpečností letového provozu;
  • zajišťuje v rámci ÚCL plnění úkolů v souladu se směrnicí LN a I – Postupy pro činnost ÚCL;
  • zajišťuje funkci inspektora bezpečnosti v rámci ÚCL pro plnění úkolů v souladu se směrnicí LN a I – Postupy pro činnost ÚCL. Inspektor bezpečnosti je pro provádění této činnosti přímo podřízen řediteli ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní