Auditor bezpečnosti

Auditor bezpečnosti je přímo podřízen řediteli ÚCL:

 • zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi ÚCL a Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „ÚZPLN“);
 • vede databázi přijatých hlášení o událostech v civilním letectví, proces jejich analýz a vyhodnocení a evidenci související dokumentace v rámci systému SISel, včetně informací o všech nápravných opatřeních;
 • koordinuje s jednotlivými sekcemi proces řešení vybraných událostí a dokumentuje ho v rámci systému SISel;
 • provádí taxonomické modelování událostí v rámci systému SISel;
 • vede databázi leteckých nehod a incidentů a nápravných opatření;
 • dává podněty pro opatření s dopadem na provozní bezpečnost letového provozu;
 • přezkoumává závěrečné zprávy šetření ÚZPLN a jejich bezpečnostních doporučení;
 • koordinuje činnosti vyplývající z bezpečnostních doporučení v závěrečných zprávách z šetření ÚZPLN s dopadem na ÚCL;
 • provádí státní dozor u provozovatelů a poskytovatelů služeb v civilním letectví;
 • vytváří a spravuje procesy pro sběr, vyhodnocení a využití informací o bezpečnosti civilního letectví na úrovni ÚCL v souladu s mezinárodními standardy v rámci integrovaného systému řízení ÚCL;
 • zajišťuje v rámci ÚCL plnění úkolů v souladu se směrnicí ÚCL-331 Zpracování informací o bezpečnosti;
 • je za ÚCL členem skupiny EASA Network of Analysts;
 • je členem skupiny pro řešení otázek bezpečnosti (Safety Action Group – SAG);
 • podílí se na průběžném zavádění systému dozoru nad bezpečností založeného na riziku a výkonnosti v oblasti bezpečnosti v rámci ÚCL;
 • zastává roli interního auditora;
 • zastupuje manažera systému řízení v době jeho nepřítomnosti.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost