Mluvčí ÚCL

Mluvčí ÚCL, který je podřízen řediteli ÚCL:

  • odpovídá za spolupráci se sdělovacími prostředky, kterým podává aktuální informace o důležitých rozhodnutích a kontrolních zjištění ÚCL;
  • zajišťuje poskytování informací veřejnosti o činnosti ÚCL;
  • připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference ředitele ÚCL;
  • připravuje tiskové zprávy a další textové podklady vyplývající z předchozích bodů k aktuálnímu zveřejnění na internetových stránkách ÚCL;
  • odpovídá za tvorbu a distribuci pravidelného monitoringu z vybraného tisku pro potřeby vedení ÚCL;
  • odpovídá za prezentaci ÚCL ve veřejných seznamech a tuto prezentaci koordinuje.