Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel je funkce přímo podřízená řediteli ÚCL:

  • odpovídá za agendu utajovaných informací;
  • odpovídá za agendu krizového řízení na ÚCL;
  • jeho kompetence a povinnosti jsou podrobně popsány v Bezpečnostním řádu ÚCL-123 a v Bezpečnostní směrnici ÚCL-60.