Odbor způsobilosti leteckého personálu

Odbor způsobilosti leteckého personálu v rozsahu působnosti SL vykonává následující úkoly:

  • zajišťuje vedení leteckého rejstříku a evidence civilního leteckého personálu;
  • přiděluje a odnímá letadlové adresy, vede jejich seznam a provádí kontrolu přidělených adres.
  • organizuje nebo provádí za účelem získání příslušného průkazu způsobilosti nebo kvalifikace teoretické zkoušky civilního leteckého personálu nebo touto činností pověřuje oprávněné a vhodně kvalifikované osoby;
  • v součinnosti s inspektory piloty odboru obchodní letecké dopravy a odboru pro neobchodní a zvláštní provozy provádí státní dozor nad činností schválených organizací pro výcvik (ATO);
  • v součinnosti se sekcí technickou provádí státní dozor nad organizacemi pro výcvik techniků údržby (MTO);
  • provádí státní dozor nad činností AeMC (letecko lékařských center);
  • pověřuje AME (letecké lékaře) a provádí standardizaci a dozor jejich činnosti;
  • pověřuje AeMC ve smyslu platné legislativy.