Odbor způsobilosti leteckého personálu

Odbor způsobilosti leteckého personálu v rozsahu působnosti SL vykonává následující úkoly:

 • odpovídá za osvědčování schválených organizací pro výcvik ATO;
 • vykonává dozor nad držiteli osvědčení schválené organizace pro výcvik ATO včetně a sleduje úrovně výcviku, včetně inspekcí cvičných letů se studenty;
 • přijímá, posuzuje a potvrzuje přijetí prohlášení ohlášených organizací pro výcvik DTO a vykonává u nich dozor;
 • odpovídá za osvědčování organizací pro prokazování znalostí anglického jazyka podle ustanovení FCL.055 pro piloty letadel (mimo bezpilotních);
 • odpovídá za vydání osvědčení způsobilosti zařízení pro výcvik pomocí letové simulace FSTD;
 • odpovídá za dozor nad zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace FSTD a jejich provozovateli a provedení objektivních a subjektivních hodnocení a funkčních zkoušek FSTD;
 • odpovídá za osvědčování organizací pro výcvik údržby;
 • vykonává dozor u držitelů osvědčení organizace pro výcvik údržby a monitoruje průběh výcviku, hodnocení a zkoušek;
 • zpracovává směrnice, postupy a příručky inspektorů, souvisejících se způsobilostí leteckého personálu spadajícího do kompetence odboru a prováděním státního dozoru nad organizacemi pro výcvik pilotů letadel (mimo bezpilotních), organizacemi pro výcvik techniků údržby letadel, zařízeními pro simulaci letu a jejich provozovatelů, standardizací examinátorů letounů, vrtulníků, kluzáků a balonů a zdravotní způsobilostí leteckého personálu;
 • zpracovává a udržuje aktuální postupy spadající do kompetence odboru pro odborné požadavky pro převody a potvrzení platnosti průkazů způsobilosti pilotů letadel (mimo bezpilotních);
 • zpracovává a udržuje aktuální postupy pro zápočet vojenské služby pilotů letadel (mimo bezpilotních);
 • odpovídá na dotazy veřejnosti týkající se odborných požadavků na získání, prodloužení, obnovu, zachování platnosti práv, zápočty, převody a potvrzení platnosti průkazů, kvalifikací a osvědčení pilotů letadel (mimo bezpilotních);
 • posuzuje plnění příslušných odborných materiálních požadavků na vydání průkazů, kvalifikací a osvědčení pilotů letadel (mimo bezpilotních), poskytuje oddělení zkoušek personálu vyjádření a stanoviska k přípustnosti vystavení průkazů, kvalifikací a osvědčení;
 • posuzuje plnění příslušných odborných materiálních požadavků na vydání průkazů a kvalifikací techniků údržby letadel, poskytuje oddělení zkoušek personálu vyjádření a stanoviska k přípustnosti vystavení průkazů, kvalifikací a osvědčení;
 • vydává osvědčení instruktorům SFI, STI, MCCI a zvláštní osvědčení instruktora;
 • je odpovědný za vydání, změnu a prodloužení osvědčení examinátorů;
 • provádí standardizaci a hodnocení examinátorů examinátorů;
 • provádí dohled nad činností examinátorů;
 • vydává a prodlužuje platnost osvědčení AeMC (letecko lékařské centrum) a AME (letecký lékař);
 • dohlíží nad AeMC a nad AME, kterým vydal osvědčení;
 • provádí posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů a v případě postoupení žádosti od AeMC nebo od AME, provádí přezkumy prvního a druhého stupně;
 • vede letecko-lékařské záznamy.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost