Oddělení dozoru výcvikových organizací

Ing. Martin Cízl

vedoucí oddělení dozoru výcvikových organizací

životopis


Oddělení v rámci své působnosti plní následující úkoly:

 • zpracovává administrativní záležitosti přidělené ředitelem/ředitelkou odboru;
 • posuzuje použití a správné uplatnění platné legislativy ve své působnosti;
 • vykonává státní správu a státní dozor v oblasti organizací pro výcvik pilotů letadel (mimo bezpilotních) a techniků údržby;
 • vykonává státní správu a státní dozor v oblasti zařízení pro simulaci letu a organizací, které je provozují;
 • zpracovává směrnice, postupy a příručky inspektora pro provádění státního dozoru v oblasti působnosti odboru;
 • provádí posuzování žádostí o prvotní vydání nebo změnu Osvědčení o schválení nebo potvrzení o ohlášení organizaci a osob, které odbor dozoruje, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění;
 • zpracovává plány pro provádění průběžného státního dozoru organizací a osob, které odbor dozoruje;
 • posuzuje plnění příslušných požadavků na vydání průkazů a kvalifikací pilotů a techniků údržby letadel;
 • ve spolupráci se specializovanými útvary ÚCL posuzuje příručky a jejich změny organizací, které odbor dozoruje;
 • u dozorovaných organizací zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění;
 • předkládá řediteli odboru návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí Osvědčení o schválení nebo potvrzení o ohlášení organizací nebo osob, které odbor dozoruje, je-li to nutné;
 • provádí příslušná řízení dle platné legislativy, předkládá řediteli odboru návrhy Rozhodnutí ve věci;
 • provádí dozor organizací pověřených teoretickými zkouškami pilotů a techniků údržby letadel, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění a podle uvážení se účastní pravidelných jednání pro tvorbu a aktualizaci databáze zkušebních otázek pro tyto odbornosti;
 • odpovídá za osvědčování organizací pro prokazování znalostí anglického jazyka podle ustanovení FCL.055 pro piloty, přijímá a posuzuje žádosti, vyhodnocuje příručky pro provádění zkoušek a jejich změny, posuzuje kvalifikovanost examinátorů a pověřuje examinátory pro provádění zkoušek;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s nařízením (EU)  2018/1139, čl. 71;
 • na základě rozhodnutí ředitele odboru a potřeb EASA se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • zajišťuje zpracovávání směrnic, příruček inspektora a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru dle požadavků ředitele odboru;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele/ředitelky odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost