„Otevřená“ kategorie provozu

Je, jakožto rezidenta státu mimo EU, uznávána v EU má odborná způsobilost v „otevřené“ kategorii?

Vzhledem k tomu, že mezi agenturou EASA a dalšími zeměmi dosud není zavedeno žádné vzájemné uznávání, nebude v oblasti dronů školení nebo kvalifikace získané ve vaší zemi pobytu v EU přijato. Předtím, než budete moci se svým dronem létat, budete muset absolvovat požadovaný výcvik. Mezitím mohou jiné státy vytvořit předpisy, které mohou být považovány Evropskou […]

Jsem rezidentem státu mimo EU, který při návštěvě Evropy plánuje létat se svým dronem v „otevřené“ kategorii. Musím se registrovat?

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EASA musí být v souladu s nařízením pro drony bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako rezident státu mimo EU jste tedy povinen se zaregistrovat u příslušného národního leteckého úřadu první země EU, kde hodláte létat. V rámci registrace vám bude přiděleno „registrační číslo provozovatele UAS“, […]

Co je myšleno požadavkem na provozní postupy?

Provozovatel dronu by měl vypracovat postupy přizpůsobé druhu provozu a s tím souvisejícím rizikům. Tudíž písemné postupy vypracovávat nemusí, pokud je provozovatel dronu zároveň dálkově řídící pilot, nebo pokud zaměstnává pouze jednoho dálkově řídícího pilota. V takovém případě může dálkově řídící pilot používat postupy stanovené příručkou výrobce. Pokud provozovatel dronu zaměstnává více než jednoho dálkově řídícího pilota, měl […]

Jak určím, ve které kategorii mohu provádět provoz? „Otevřené“ nebo „specifické“?

Své služby můžete provozovat, ať už komerční či nikoli, i v „otevřené“ kategorii provozu, pokud splňujete všechny požadavky definované pro „otevřenou“ kategorii provozu. Viz otázky týkající se podkategorie v „porozumění nařízením (EU) 2019/947 a 2019/945“. Regulatorní odkaz: Článek 4 nařízení (EU) 2019/947; Příloha, Část A a Článek 5 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947.

Spadá můj dron do „otevřené“ kategorie?

Ano, soukromě zhotovené drony mohou být používány a, v závislosti na jejich hmotnosti, provozovány v kategorii „otevřené“ nebo „specifické“. Vy, jako provozovatel dronu, musíte plnit všechny požadavky nařízení, a v „otevřené“ kategorii můžete létat pouze v podkategorii provozu: A1, pokud je maximální vzletová hmotnost (MTOM) dronu užitečného zatížení méně než 250 g a létáte s ním rychlostí nižší než 19 […]

Je přípustné, aby byli v „otevřené“ kategorii přítomni diváci?

Pokud provádíte provoz v „otevřené“ kategorii, není létání nad nezapojenými osobami povoleno, tudíž zde nesmí být žádní diváci. Viz také vysvětlení nezapojených osob v rámci „porozumění nařízením (EU) 2019/947 a 2019/945“.

Je létání s brýlemi (FPV = first person view) v „otevřené“ kategorii schváleno?

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a […]

Do které kategorie a podkategorie provozu jako závodník s dronem spadám?

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí. Pokud místo toho chcete provádět závod, který není v rámci klubu nebo sdružení a je bez přítomnosti […]

Potřebuji v „otevřené“ kategorii pořád výcvik, i když jsem létal s dronem, než začala tato pravidla platit?

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. […]

Spadám do „otevřené“ kategorie. Budu moci létat se svým starým dronem po 31. prosinci 2020?

Ano, od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2023 můžete létat se svým dronem bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii za následujících podmínek: I po 31. prosinci 2023 můžete nadále létat se svým dronem bez štítků s označením třídy, nicméně pouze v rámci následujících podkategorií provozu, které musíte plně splňovat: Na dron v podkategoriích A1 nebo […]

Další stránka »