Potřebuji v „otevřené“ kategorii pořád výcvik, i když jsem létal s dronem, než začala tato pravidla platit?

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022.

Zda budete muset v souvislosti s převodem osvědčení absolvovat další výcvik, bude záviset na postupu převodu, který se příslušný národní letecký úřad rozhodne použít s ohledem na dosaženou způsobilost a dokumentovanou provozní zkušenost v rámci národního regulačního rámce.

Pokud nemáte národní osvědčení své způsobilosti dálkově řídícího pilota, budete muset po 31. prosinci 2020 absolvovat požadovaný výcvik odborné způsobilosti, který je předepsán pro „otevřenou“ kategorii.

Regulatorní odkaz: Článek 21 a Část A Přílohy (UAS.OPEN.020) a (UAS.OPEN.040) nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní