Spadám do „otevřené“ kategorie. Budu moci létat se svým starým dronem po 31. prosinci 2020?

Ano, od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2023 můžete létat se svým dronem bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii za následujících podmínek:

  • drony s MTOM méně než 500 g nesmí přelétávat nad lidmi, drony lze provozovat v rámci podmínek podkategorie provozu A1 a odborná způsobilost pilota je stanovena příslušným národním leteckým úřadem. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A1/A3;
  • drony s MTOM méně než 2 kg mohou létat v horizontální vzdálenosti od lidí 50 metrů a více a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii A2. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A2 (viz část FAQ týkající se výcviku);
  • drony s MTOM méně než 25 kg mohou létat v oblastech bez lidí, 150  metrů nebo více od majetku na zemi a pilot musí absolvovat výcvik rovnocenný podkategorii provozu A3. V České republice je pro další provoz předmětné kategorie dronů požadována způsobilost pilota A1/A3 (viz část FAQ týkající se výcviku).

I po 31. prosinci 2023 můžete nadále létat se svým dronem bez štítků s označením třídy, nicméně pouze v rámci následujících podkategorií provozu, které musíte plně splňovat:

  • podkategorie provozu A1, pokud je maximální vzletová hmotnost (MTOM) dronu menší než 250 g; nebo
  • podkategorie provozu A3, pokud je MTOM dronu menší než 25 kg.

Na dron v podkategoriích A1 nebo A3 nebudete muset aplikovat žádné dodatečné vybavení/nálepky.

Regulatorní odkaz: Článek 20 a Část A Přílohy nařízení (EU) 2019/947 a nařízení (EU) 2019/945.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní