„Otevřená“ kategorie provozu

Jaké jsou mé povinnosti coby dálkově řídícího pilota v „otevřené“ kategorii?

Jako dálkově řídící pilot musíte: Před letem: absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen; mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných příslušným národním leteckým úřadem; zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0); […]

Jaké jsou mé povinnosti coby provozovatele dronu v „otevřené“ kategorii?

Jako provozovatel dronu létajícího v „otevřené“ kategorii provozu musíte: zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele UAS je nahrán do „systému identifikace na dálku“, identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno; vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel […]

Je potřeba, abych před tím, než budu s dronem létat, získal oprávnění? („otevřená“ kategorie)

Pro provoz v „otevřené“ kategorii není potřeba žádné předchozí oprávnění.

Bude osvědčení způsobilosti pro „otevřenou“ kategorii uznáváno v rámci Evropy?

Ano, výcvik absolvovaný v jednom členském státě EASA bude uznáván ve všech ostatních členských státech.

Kdo vydává osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pro „otevřenou“ kategorii a jak dlouho toto osvědčení platí?

V případě „otevřené“ kategorie provozu nebo standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví). Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let. K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat školení k udržení teoretických znalostí, pořádané příslušným národním leteckým úřadem […]

Požaduje se u všech dálkově řídících pilotů, aby absolvovali výcvik létání s dronem?

Ano, obecně musíte mít výcvik přiměřený kategorii dronů, které hodláte provozovat. Výcvik není vyžadován, pouze pokud budou využívány drony s označením třídy C0. V takovém případě musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce. Všichni ostatní dálkově řídící piloti však musí absolvovat požadovaný výcvik. To znamená, že v „otevřené“ kategorii jsou všichni dálkově řídící piloti létající v podkategoriích A1, […]

Jaké jsou požadavky v jednotlivých podkategoriích „otevřené“ kategorie?

V závislosti na štítku s označením třídy dronu nebo hmotnosti (v případě soukromě zhotovených dronů) mohou být drony provozovány v různých podmínkách, jak je popsáno níže: Drony nesoucí označení třídy C0 nebo soukromě zhotovené a vážící do 250 g mohou létat v podkategorii A1, což prakticky znamená téměř kdekoli, s výjimkou letů nad shromážděními osob nebo prostorů, které byly státem zakázány […]

Spadám do „otevřené“ kategorie. Jak určím, ve které podkategorii mohu létat?

Podkategorie je dána buď: Upozornění: s cílem usnadnit přechod na nový regulační rámec mohou drony bez štítků s označením tříd létat do 31. prosince 2023 podle požadavků definovaných v Článku 22 nařízení (EU) 2019/947 (další informace viz FAQ týkající se létání bez označení třídy). Podle výše uvedených informací použijte níže uvedenou tabulku, abyste určili podkategorii, ve […]

Jak určím, zda spadám do „otevřené“ kategorie provozu?

Dron je možné provozovat v „otevřené“ kategorii provozu, pokud dron: Regulatorní odkaz: Článek 4 a Článek 20 nařízení (EU) 2019/947; Část A Přílohy a Článek 5 odst. 1) nařízení (EU) 2019/947, Části 1 až 5 Přílohy nařízení (EU) 2019/945.

« Předchozí stránka