Pravidelná školení oprávněných pracovníků OP-ELA1 a pověřených pracovníků PP, PPKB