fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2020. Tato nařízení se nicméně nadále použijí pro účely provádění systémů sledování výkonnosti a systémů poplatků vztahujících se na druhé referenční období.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.