fbpx

ATM/ANS

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007


Jednotné evropské nebe (SES) – základní požadavky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (rámcové nařízení)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 (nařízení o poskytování služeb)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (nařízení o vzdušném prostoru)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (nařízení o interoperabilitě)


Prováděcí pravidla

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1048

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011


Rámec

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013

Rozhodnutí Komise 2011/121/EU


Poskytování služeb

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013


Vzdušný prostor

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005

Nařízení Komise (EU) č. 255/2010

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/709


Nařízení Komise (EU) č. 677/2011


Interoperabilita

Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011


Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006


Nařízení Komise (ES) č. 262/2009

Nařízení Komise (ES) č. 29/2009


Nařízení Komise (ES) č. 633/2007

  • změna – Nařízení Komise (EU) č. 283/2011

Nařízení Komise (EU) č. 73/2010


Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1079/2012