Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby.

Toto nařízení stanoví opatření pro vypracování společného systému poplatků za letové navigační služby.

Vztahuje se na letové navigační služby poskytované poskytovateli letových provozních služeb určenými v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004 a poskytovateli meteorologických služeb, pokud jsou určeni v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, pro potřeby všeobecného letového provozu v rámci regionů EUR a AFI stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), ve kterých členské státy zodpovídají za poskytování letových navigačních služeb. Vztahuje se rovněž na manažera struktury vzdušného prostoru zřízeného v souladu s článkem 3 nařízení Komise (EU) č. 677/2011.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od roku 2015 a následujících 5 let. S účinností od 1. ledna 2015 se tímto nařízením zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1794/2006.

Toto nařízení bylo zrušeno nařízením Komise (EU) 2019/317 s účinkem ode dne 1. ledna 2020. Toto nařízení se nicméně nadále použije pro účely provádění systémů poplatků vztahujících se na druhé referenční období.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní