fbpx

Základní informace k nařízením EU

Na těchto stránkách můžete získat základní informace o nařízeních a směrnicích Evropské unie (EU), které se vztahují k oblasti civilního letectví.

Prováděcí i změnové předpisy jsou seskupeny podle oblastí, které upravují. Nařízení a směrnice uvedené na těchto stránkách jsou záměrně uspořádány tak, aby bylo zřejmé, který předpis je předpisem základním (zarovnané vlevo) a který předpis je předpisem změnovým (uvozeny slovem „změna“).

Pro snadnější orientaci ve struktuře předpisu můžete také použít grafické schéma evropské legislativy a základních dokumentů EASA.

Níže uvedená struktura nařízení je průběžně doplňována a rozšiřována, avšak není, ani nemůže být zcela úplná. Komplexní informace naleznete v Úředním věstníku EU.