fbpx

Úřední věstník EU

EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie.

Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.

S platností od 1. července 2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě autentický a právně závazný.

Najdete ho na adrese http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

Přehled nařízení a směrnic Evropských společenství – oblast Letecká doprava.