fbpx

AMC a GM – Letiště

AMC/GM pro letiště (k Části ADR-AR, ADR-OR a ADR-OPS)

Konsolidované znění AMC/GM pro letiště (A4+5)
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC/GM pro letiště, které obsahuje všechna rozhodnutí k Částem ADR-AR, ADR-OR a ADR-OPS uvedená níže.


Rozhodnutí č. 2014/012/R výkonného ředitele Agentury ze dne 27. února 2014,
kterým se přijímají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC/GM pro letiště – první vydání).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2016/009/R ze dne 23. května 2016,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM pro letiště – Amendment 1).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2017/017/R ze dne 10. července 2017,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – Amendment 2).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2020/009/R ze dne 15. července 2020,
kterým se vydává následující: Amendment 3 k 1. vydání Přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 3).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2020/021/R ze dne 14. prosince 2020,
kterým se vydává Amendment 4 k 1. vydání Přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 4).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2021/003/R ze dne 4. března 2021,
kterým se vydává následující: Amendment 5 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 5).