fbpx

AMC a GM – Letiště

AMC/GM pro letiště (k Části ADR-AR, ADR-OR a ADR-OPS)

Konsolidované znění AMC/GM pro letiště
Pro Vaši snadnější orientaci v rozhodnutích výkonného ředitele EASA připravilo Oddělení leteckých předpisů ÚCL konsolidované znění AMC/GM pro letiště, které obsahuje všechna rozhodnutí k Částem ADR-AR, ADR-OR a ADR-OPS uvedená níže.Rozhodnutí č. 2014/012/R výkonného ředitele Agentury ze dne 27. února 2014,
kterým se přijímají Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC/GM pro letiště – první vydání).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2016/009/R ze dne 23. května 2016,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM pro letiště – Amendment 1).


Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2017/017/R ze dne 10. července 2017,
kterým se mění Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k nařízení (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – Amendment 2).