Zkušební otázky pro zkoušky z teoretických znalostí PPL / LAPL

Od 01.01.2021 Úřad pro civilní letectví provádí zkoušky z teoretických znalostí PPL a LAPL (A/H) s využitím databáze zkušebních otázek firmy Aircademy GmbH.


Z české verze této databáze je přibližně 75 % otázek zveřejněno zde, zbytek je důvěrný. Ve stejném poměru, tj. 75 % ku 25 %, jsou i otázky obsažené ve zkušebních testech zkoušek z teoretických znalostí PPL a LAPL (A/H).

Ke každé zveřejněné otázce jsou navrženy 4 odpovědi, z nichž jen jedna je správná. Ta je označena zatržením.

Zkušební testy z jednotlivých předmětů jsou rozvrženy následovně:

PředmětPočet otázekČasový limit
1. Právní předpisy v oblasti letectví12 otázek20 minut
2. Lidská výkonnost 12 otázek20 minut
3. Meteorologie12 otázek20 minut
4. Komunikace12 otázek25 minut
5. Letové zásady12 otázek25 minut
6. Provozní postupy12 otázek25 minut
7. Provedení a plánování letu16 otázek35 minut
8. Obecné znalosti o letadle16 otázek35 minut
9. Navigace16 otázek35 minut
Celkem120 otázek240 minut

Kromě předmětu Spojení jsou zveřejněné zkušební otázky z každého předmětu zvlášť pro letoun a pro vrtulník. Obrazové přílohy, pokud pro daný předmět existují, jsou pro každý předmět společné pro letoun i pro vrtulník.

Případné připomínky k těmto zkušebním otázkám je možno zasílat e-mailem na adresu: podatelna@caa.cz .

Anglická verze těchto zkušebních otázek, kterou Úřad pro civilní letectví rovněž využívá, je zveřejněna na: https://aircademy.com/en/ecqb-ppl// .


1 Právní předpisy v oblasti letectví – letoun
1 Právní předpisy v oblasti letectví – přílohy
1 Právní předpisy v oblasti letectví – vrtulník

2 Lidská výkonnost – letoun
2 Lidská výkonnost – přílohy
2 Lidská výkonnost – vrtulník

3 Meteorologie – letoun
3 Meteorologie – přílohy
3 Meteorologie – vrtulník

4 Komunikace

5 Letové zásady – letoun
5 Letové zásady – přílohy
5 Letové zásady – vrtulník

6 Provozní postupy – letoun
6 Provozní postupy – přílohy
6 Provozní postupy – vrtulník

7 Provedení a plánování letu – letoun
7 Provedení a plánování letu – přílohy
7 Provedení a plánování letu – vrtulník

8 Obecné znalosti o letadle – letoun
8 Obecné znalosti o letadle – přílohy
8 Obecné znalosti o letadle – vrtulník

9 Navigace – letoun
9 Navigace – přílohy
9 Navigace – vrtulník


Vlastníkem autorských práv k těmto otázkám v jakékoliv jazykové verzi je společnost Educademy GmBH, Schleiser Weg 7, 32805, Horn-Bad Meinberg, Germany. ÚCL má s uvedenou společností uzavřenu smlouvu o využitích těchto otázek pro zkoušky teoretických znalostí pilotů- žadatelů o PPL / LAPL a pro jejich zveřejnění na svých webových stránkách. Právnické i fyzické osoby hodlající použít tyto zveřejněné otázky pro poskytování teoretické výuky, konzultací, tvorbu učebních textů, apod., jsou povinny informovat o tomto záměru vlastníka autorských práv na adrese: copyright@aircademy.com. Komerční využití těchto otázek v jakékoliv jazykové verzi je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka autorských práv k těmto otázkám.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu