Požadavky na výcvik v „otevřené“ kategorii

Bude osvědčení způsobilosti pro „otevřenou“ kategorii uznáváno v rámci Evropy?

Ano, výcvik absolvovaný v jednom členském státě EASA bude uznáván ve všech ostatních členských státech.

Kdo vydává osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pro „otevřenou“ kategorii a jak dlouho toto osvědčení platí?

V případě „otevřené“ kategorie provozu nebo standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví). Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let. K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat školení k udržení teoretických znalostí, pořádané příslušným národním leteckým úřadem […]

Požaduje se u všech dálkově řídících pilotů, aby absolvovali výcvik létání s dronem?

Ano, obecně musíte mít výcvik přiměřený kategorii dronů, které hodláte provozovat. Výcvik není vyžadován, pouze pokud budou využívány drony s označením třídy C0. V takovém případě musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce. Všichni ostatní dálkově řídící piloti však musí absolvovat požadovaný výcvik. To znamená, že v „otevřené“ kategorii jsou všichni dálkově řídící piloti létající v podkategoriích A1, […]