Kdo vydává osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota pro „otevřenou“ kategorii a jak dlouho toto osvědčení platí?

V případě „otevřené“ kategorie provozu nebo standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví). Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let.

K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat školení k udržení teoretických znalostí, pořádané příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.070 (1) nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozníV případě „otevřené“ kategorie provozu nebo standardních scénářů je za vydávání osvědčení odpovědný příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví). Osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota je platné 5 let.

K prodloužení platnosti osvědčení, rozumí se před vypršením platnosti, může dálkově řídící pilot absolvovat školení k udržení teoretických znalostí, pořádané příslušným národním leteckým úřadem nebo jím uznaným subjektem, případně je potřeba způsobilost prokázat znovu.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.070 (1) nařízení (EU) 2019/947.