Požaduje se u všech dálkově řídících pilotů, aby absolvovali výcvik létání s dronem?

Ano, obecně musíte mít výcvik přiměřený kategorii dronů, které hodláte provozovat.

Výcvik není vyžadován, pouze pokud budou využívány drony s označením třídy C0. V takovém případě musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce.

Všichni ostatní dálkově řídící piloti však musí absolvovat požadovaný výcvik.

To znamená, že v „otevřené“ kategorii jsou všichni dálkově řídící piloti létající v podkategoriích A1, A2 a A3 povinni, než budou moci s dronem létat:

  1. být obeznámeni s příručkou výrobce;
  2. absolvovat online výcvik zajišťovaný příslušným národním leteckým úřadem (informace k výcviku naleznete na webové stránce Úřadu pro civilní letectví https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/online-skoleni-a-informace-k-vyuziti/); a
  3. úspěšně složit online zkoušku teoretických znalostí (k online přezkoušení teoretických znalostí pilotů bezpilotních letadel slouží miniweb Úřadu pro civilní letectví; bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota.

Po splnění Vám příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) vydá doklad o absolvování online výcviku. Doklad vám umožňuje létat v podkategoriích provozu A1 a A3.

Regulatorní odkaz: Příloha Část A (UAS.OPEN.020) nařízení (EU) 2019/947.

Pokud však chcete létat v podkategorii A2, musíte navíc k výše uvedenému:

  1. Absolvovat praktický výcvik formou samostudia, abyste se seznámil s dronem a zajistil, že dosahujete dobré úrovně řízení. To musí být provedeno v oblasti, kde pro ostatní lidi nepředstavujete riziko; a
  2. Podstoupit další zkoušku teoretických znalostí, která je zajišťována v zařízení určeném příslušným národním leteckým úřadem. V České republice zajišťuje zkoušky teoretických znalostí Úřad pro civilní letectví;

Test sestává z 30 otázek s výběrem odpovědí, které testují znalosti pilota v oblasti meteorologie, provádní letů a technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Po úspěšném absolvování testu Vám vydá příslušný národní letecký úřad osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota. S tímto osvědčením můžete létat v podkategorii provozu A2.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.030 Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozníAno, obecně musíte mít výcvik přiměřený kategorii dronů, které hodláte provozovat.

Výcvik není vyžadován, pouze pokud budou využívány drony s označením třídy C0. V takovém případě musíte být obeznámeni pouze s pokyny výrobce.

Všichni ostatní dálkově řídící piloti však musí absolvovat požadovaný výcvik.

To znamená, že v „otevřené“ kategorii jsou všichni dálkově řídící piloti létající v podkategoriích A1, A2 a A3 povinni, než budou moci s dronem létat:

  1. být obeznámeni s příručkou výrobce;
  2. absolvovat online výcvik zajišťovaný příslušným národním leteckým úřadem (informace k výcviku naleznete na webové stránce Úřadu pro civilní letectví https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/online-skoleni-a-informace-k-vyuziti/); a
  3. úspěšně složit online zkoušku teoretických znalostí (k online přezkoušení teoretických znalostí pilotů bezpilotních letadel slouží miniweb Úřadu pro civilní letectví; bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Zkouška se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota.

Po splnění Vám příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro civilní letectví) vydá doklad o absolvování online výcviku. Doklad vám umožňuje létat v podkategoriích provozu A1 a A3.

Regulatorní odkaz: Příloha Část A (UAS.OPEN.020) nařízení (EU) 2019/947.

Pokud však chcete létat v podkategorii A2, musíte navíc k výše uvedenému:

  1. Absolvovat praktický výcvik formou samostudia, abyste se seznámil s dronem a zajistil, že dosahujete dobré úrovně řízení. To musí být provedeno v oblasti, kde pro ostatní lidi nepředstavujete riziko; a
  2. Podstoupit další zkoušku teoretických znalostí, která je zajišťována v zařízení určeném příslušným národním leteckým úřadem. V České republice zajišťuje zkoušky teoretických znalostí Úřad pro civilní letectví;

Test sestává z 30 otázek s výběrem odpovědí, které testují znalosti pilota v oblasti meteorologie, provádní letů a technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Po úspěšném absolvování testu Vám vydá příslušný národní letecký úřad osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota. S tímto osvědčením můžete létat v podkategorii provozu A2.

Regulatorní odkaz: UAS.OPEN.030 Části A Přílohy nařízení (EU) 2019/947.