fbpx

Online školení a informace k využití

V této sekci naleznete vhodné materiály, prezentace, dokumenty ke stažení k využití a pro samostudium pilotů k přípravě na online test teoretických znalostí.

Dokument EASA eRules

Pro snadnější orientaci v novém a relativně komplexním regulačním rámci EU pro bezpilotní systémy připravil Úřad pro civilní letectví české znění dokumentu EASA eRules. Tato publikace byla připravena sloučením oficiálně uveřejněných evropských nařízení s jejich souvisejícími přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a poradenským materiálem (GM), které byly doposud přijaty.

Tento dokument je doslovným překladem originálního textu dokumentu EASA eRules, ale může být bez ohledu na stav aktualizace textu originálního dokumentu EASA doplněn o aktuální texty zpracované Úřadem pro civilní letectví, aby poskytoval pokud možno vždy úplné a aktuální znění regulačního rámce. Dokument připravovaný Úřadem pro civilní letectví  slouží pouze pro informační účely, nemá právní hodnotu a Úřad pro civilní letectví  nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu plynoucí z rizik spojených s jeho použitím. Za oficiální a právně závazné texty je třeba vždy považovat pouze znění uveřejněná v Úředním věstníku EU (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) a v Úřední publikaci EASA (https://www.easa.europa.eu/official-publication). Originální znění dokumentu EASA eRules naleznete na webových stránkách Agentury (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

eRules UAS CS

Školicí materiál ÚCL k problematice bezpilotních systémů
(ve formě FAQ – nejčastěji kladených dotazů k problematice)

S ohledem na mimořádný rozsah evropských regulačních materiálů k problematice provozu bezpilotních systémů v podmínkách EU připravil Úřad pro civilní letectví výtah základních informací k „otevřené“ a „specifické“ kategorii provozu. Tento materiál by měl především sloužit k přípravě pilotů na absolvování testu teoretických znalostí pro způsobilost provozu v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu. Při přípravě dokumentu byly využity materiály uveřejněné Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), které byly doplněny o národní specifika uplatňovaná od 31.12.2020 v České republice.

FAQ UAS CS

Infografika

V níže přiloženém dokumentu EASA a Úřadu pro civilní letectví jsou formou jednoduché prezentace shrnuty hlavní zásady rekreačního létání s bezpilotními letadly.  

Infografika

Bezpečnostní kampaň EASA

Krátké instruktážní video agentury EASA k základům rekreačního provozu bezpilotního letadla (video je opatřeno českými titulky a dabingem).

Informační video ke změně pravidel od 31. 12. 2020

Informační video připravené ke změně pravidel provozu bezpilotních letadel od 31. 12. 2020 ve spolupráci Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA), Svazu modelářů České republiky z.s., Úřadu pro civilní letectví, Ministerstva dopravy, Řízení letového provozu ČR, a.p., Aeroklubu České republiky z.s. a Letecké amatérské asociace ČR.

Problematika ochrany soukromí a osobních údajů (projekt DroneRules.eu)

Jednou z povinností provozovatele bezpilotního systému je zajištění souladu s evropskou i národní právní úpravou problematiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.

Stránky projektu DroneRules.eu (https://dronerules.eu/en/), které jsou alespoň z části dostupné v českém jazyce, nabízí mimo jiné ucelené informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s provozováním bezpilotních letadel (dronů), ať na rekreační nebo profesionální úrovni. K problematice je možné mj. absolvovat on-line kurz (https://dronerules.eu/professional/course/), který je určen primárně profesionálním uživatelům.