fbpx

Online školení a informace k využití

V této sekci naleznete vhodné materiály, prezentace, dokumenty ke stažení k využití a pro samostudium pilotů k přípravě na online test teoretických znalostí.

Dokument EASA eRules

Pro snadnější orientaci v novém a relativně komplexním regulačním rámci EU pro bezpilotní systémy připravil Úřad pro civilní letectví české znění dokumentu EASA eRules. Tato publikace byla připravena sloučením oficiálně uveřejněných evropských nařízení s jejich souvisejícími přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a poradenským materiálem (GM), které byly doposud přijaty.

Tento dokument je doslovným překladem originálního textu dokumentu EASA eRules, ale může být bez ohledu na stav aktualizace textu originálního dokumentu EASA doplněn o aktuální texty zpracované Úřadem pro civilní letectví, aby poskytoval pokud možno vždy úplné a aktuální znění regulačního rámce. Dokument připravovaný Úřadem pro civilní letectví  slouží pouze pro informační účely, nemá právní hodnotu a Úřad pro civilní letectví  nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu plynoucí z rizik spojených s jeho použitím. Za oficiální a právně závazné texty je třeba vždy považovat pouze znění uveřejněná v Úředním věstníku EU (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) a v Úřední publikaci EASA (https://www.easa.europa.eu/official-publication). Originální znění dokumentu EASA eRules naleznete na webových stránkách Agentury (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

Rules UAS CS

Infografika

V níže přiloženém dokumentu EASA a Úřadu pro civilní letectví jsou formou jednoduché prezentace shrnuty hlavní zásady rekreačního létání s bezpilotními letadly.  

Infografika

Bezpečnostní kampaň EASA

Krátké instruktážní video agentury EASA k základům rekreačního provozu bezpilotního letadla (video je opatřeno českými titulky).

EASA dron video CS

Problematika ochrany soukromí a osobních údajů (projekt DroneRules.eu)

Jednou z povinností provozovatele bezpilotního systému je zajištění souladu s evropskou i národní právní úpravou problematiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.

Stránky projektu DroneRules.eu (https://dronerules.eu/en/), které jsou alespoň z části dostupné v českém jazyce, nabízí mimo jiné ucelené informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s provozováním bezpilotních letadel (dronů), ať na rekreační nebo profesionální úrovni. K problematice je možné mj. absolvovat on-line kurz (https://dronerules.eu/professional/course/), který je určen primárně profesionálním uživatelům.