Dokument EASA eRules

Pro snadnější orientaci v novém a relativně komplexním regulačním rámci EU pro bezpilotní systémy připravil Úřad pro civilní letectví české znění dokumentu EASA eRules. Tato publikace byla připravena sloučením oficiálně uveřejněných evropských nařízení s jejich souvisejícími přijatelnými způsoby průkazu (AMC) a poradenským materiálem (GM), které byly doposud přijaty.

Tento dokument je doslovným překladem originálního textu dokumentu EASA eRules, ale může být bez ohledu na stav aktualizace textu originálního dokumentu EASA doplněn o aktuální texty zpracované Úřadem pro civilní letectví, aby poskytoval pokud možno vždy úplné a aktuální znění regulačního rámce. Dokument připravovaný Úřadem pro civilní letectví  slouží pouze pro informační účely, nemá právní hodnotu a Úřad pro civilní letectví  nenese žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu plynoucí z rizik spojených s jeho použitím. Za oficiální a právně závazné texty je třeba vždy považovat pouze znění uveřejněná v Úředním věstníku EU (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html) a v Úřední publikaci EASA (https://www.easa.europa.eu/official-publication). Originální znění dokumentu EASA eRules naleznete na webových stránkách Agentury (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications).

eRules UAS CS

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní