Jakmile létáte

Jak vysoko mohu se svým dronem létat?

Maximální výška letu je standardně 120 m od zemského povrchu. Je třeba zkontrolovat, zda příslušný národní letecký úřad nezřídil zeměpisnou zónu s nižší spodní hranicí v oblasti, kde budete létat. V České republice se k předletové přípravě provozu dronu, seznámení s uspořádáním vzdušného prostoru v daném místě a k identifikaci případných konfliktů s uvedením příslušných postupů využívá speciální webová aplikace Řízení letového […]

Mohu létat nad lidmi?

Obecně, pokud provozujete dron v „otevřené“ kategorii provozu, nesmíte létat nad nezapojenými osobami. Jistou výjimkou je soukromě zhotovený dron o nižší hmotnosti než 250 g nebo dron zakoupený na trhu se štítkem s označením třídy C0 nebo C1. Připouští se, že dron třídy C0 nebo individuálně postavený dron o hmotnosti menší než 250 g mohou […]

Mohu létat se svým dronem všude, kde chci?

Každý členský stát EASA určí zeměpisné zóny pro drony, ve kterých by drony neměly létat (např. národní parky, centra měst nebo oblasti blízko letišť) nebo mohou létat pouze za určitých podmínek nebo kde potřebují zvláštní povolení k letu. Proto je důležité, abyste se obrátili na svůj příslušný národní letecký úřad (v České republice Úřad pro […]