Mohu létat nad lidmi?

Obecně, pokud provozujete dron v „otevřené“ kategorii provozu, nesmíte létat nad nezapojenými osobami.

Jistou výjimkou je soukromě zhotovený dron o nižší hmotnosti než 250 g nebo dron zakoupený na trhu se štítkem s označením třídy C0 nebo C1. Připouští se, že dron třídy C0 nebo individuálně postavený dron o hmotnosti menší než 250 g mohou nad nezapojenými osobami létat. Nicméně, kdykoli je to možné, měly by se jim vyhnout, a kde je to nevyhnutelné, mělo by být postupováno s mimořádnou opatrností. U dronu třídy C1 by měl dálkově řídící pilot před zahájením provozu dronu posoudit oblast a měl by důvodně očekávat, že nebude přelétávat nad žádnou nezapojenou osobou. Toto zhodnocení situace by mělo být provedeno s přihlédnutím k uspořádání místa provozu (např. výskyt silnic, ulic, pěších či cyklistických stezek), možnosti zabezpečení místa a denní době. V případě, že dojde k neočekávanému přeletu, měl by dálkově řídící pilot, co možná nejvíce zkrátit dobu přeletu, např. letem dronu tak, aby se vzdálenost mezi dronem a nezapojenými osobami zvyšovala, nebo přeletem dronu na místo, kde se žádné nezapojené osoby nenachází. V každém případě je třeba čas, po který dron přelétá nad lidmi, minimalizovat.

Pokud máte dron s označením třídy C2, v podkategorii A2, obecně platí pravidlo udržovat s dronem horizontální vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby ne menší, než je výška, ve které dron letí („pravidlo 1:1“, tj. pokud se UA pohybuje ve výšce 40 m, vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby by měla být alespoň 40 m), a nikdy nelétat blíže než 30 metrů horizontálně od jakékoli nezapojené osoby. Pokud je dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu („low-speed mode“) a tato funkce je aktivní, můžete létat až na 5 metrů od nezapojených osob.

Obr. Vzdálenost od nezapojených osob v případě létání s dronem třídy C2

Ve všech ostatních případech (jiných dronů než výše uvedených) musíte zajistit, aby se v dosahu provozu nenacházely žádné nezapojené osoby.

Regulatorní odkaz: Článek 4 odst. 1) písm. c) a UAS.OPEN.040 nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozníObecně, pokud provozujete dron v „otevřené“ kategorii provozu, nesmíte létat nad nezapojenými osobami.

Jistou výjimkou je soukromě zhotovený dron o nižší hmotnosti než 250 g nebo dron zakoupený na trhu se štítkem s označením třídy C0 nebo C1. Připouští se, že dron třídy C0 nebo individuálně postavený dron o hmotnosti menší než 250 g mohou nad nezapojenými osobami létat. Nicméně, kdykoli je to možné, měly by se jim vyhnout, a kde je to nevyhnutelné, mělo by být postupováno s mimořádnou opatrností. U dronu třídy C1 by měl dálkově řídící pilot před zahájením provozu dronu posoudit oblast a měl by důvodně očekávat, že nebude přelétávat nad žádnou nezapojenou osobou. Toto zhodnocení situace by mělo být provedeno s přihlédnutím k uspořádání místa provozu (např. výskyt silnic, ulic, pěších či cyklistických stezek), možnosti zabezpečení místa a denní době. V případě, že dojde k neočekávanému přeletu, měl by dálkově řídící pilot, co možná nejvíce zkrátit dobu přeletu, např. letem dronu tak, aby se vzdálenost mezi dronem a nezapojenými osobami zvyšovala, nebo přeletem dronu na místo, kde se žádné nezapojené osoby nenachází. V každém případě je třeba čas, po který dron přelétá nad lidmi, minimalizovat.

Pokud máte dron s označením třídy C2, v podkategorii A2, obecně platí pravidlo udržovat s dronem horizontální vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby ne menší, než je výška, ve které dron letí („pravidlo 1:1“, tj. pokud se UA pohybuje ve výšce 40 m, vzdálenost od jakékoliv nezapojené osoby by měla být alespoň 40 m), a nikdy nelétat blíže než 30 metrů horizontálně od jakékoli nezapojené osoby. Pokud je dron vybaven funkcí nízkorychlostního režimu („low-speed mode“) a tato funkce je aktivní, můžete létat až na 5 metrů od nezapojených osob.

Obr. Vzdálenost od nezapojených osob v případě létání s dronem třídy C2

Ve všech ostatních případech (jiných dronů než výše uvedených) musíte zajistit, aby se v dosahu provozu nenacházely žádné nezapojené osoby.

Regulatorní odkaz: Článek 4 odst. 1) písm. c) a UAS.OPEN.040 nařízení (EU) 2019/947.