Drony bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii

Potřebuji v „otevřené“ kategorii pořád výcvik, i když jsem létal s dronem, než začala tato pravidla platit?

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. […]

Spadám do „otevřené“ kategorie. Budu moci létat se svým starým dronem po 31. prosinci 2020?

Ano, od 31. prosince 2020 do 31. prosince 2023 můžete létat se svým dronem bez štítku s označením třídy v „otevřené“ kategorii za následujících podmínek: I po 31. prosinci 2023 můžete nadále létat se svým dronem bez štítků s označením třídy, nicméně pouze v rámci následujících podkategorií provozu, které musíte plně splňovat: Na dron v podkategoriích A1 nebo […]