fbpx

Specifická kategorie (SPECIFIC)

„Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých je s ohledem na související rizika vyžadováno povolení příslušného úřadu (v případě ČR Oprávnění k provozu vydané Úřadem pro civilní letectví) před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika.

Jistou výjimkou k uvedenému standardnímu postupu bude v dohledné době možnost provozu v souladu s určitými „standardními scénáři“ provozu, u kterých bude dostačující prohlášení (deklarace) provozovatele. Omezujícím faktorem pro využití „standardních scénářů“ je nicméně aktuální nedostupnost letadel splňujících požadavky v nich stanovené.

Další výjimkou k uvedenému postupu bude situace, kdy bude provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy. Předpokladem pro využití institutu LUC je nicméně vázána na provozní zkušenost provozovatele s uplatňováním příslušných evropských postupů, a proto se v počáteční fázi uplatňování společného evropského regulačního rámce využití možnosti zatím nepředpokládá.

UPOZORNĚNÍ: výše uvedený přehled práv, povinností a provozních možností není zdaleka úplný a dle stavu zavádění regulačního rámce, provozní zkušenosti a vývoje trhu s bezpilotními letadly bude dle potřeby aktualizován.

Změna postupů žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP)

Počínaje datem 1. 9. 2021 budou moci národní provozovatelé, kteří jsou držiteli platných národních povolení (povolení k létání letadel bez pilota, povolení k provozování leteckých prací nebo platných povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu, žádat o provoz nad rámec standardních provozních omezení (HOP) výhradně dle postupu žádosti o Oprávnění k provozu podle Článku 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 dle pokynů na této webové stránce. Více informací naleznete v příslušném sdělení Úřadu níže.

Sdělení Úřadu ve věci provozu nad rámec standardních provozních omezení
Č. j. 7881-21-701 ze dne 22.07.2021