fbpx

Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu

Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu, které budou uveřejněny na tomto místě, pro Vás aktuálně připravujeme.

Postupy jsou do jisté míry podobné stávajícímu národnímu postupu žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení; jsou nicméně komplexnější, formálnější a rozsah předkládané dokumentace je větší. Větší je ovšem i rozsah teoretických provozních možností. Požadavky na způsobilost pilotů stanovené v Oprávnění k provozu mohou jít nad rámec způsobilosti požadované pro provoz v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu. Zpravidla se bude jednat, zejména v počáteční fázi implementace evropského regulačního rámce, o způsobilost pro provoz v podkategorii A2 „otevřené“ kategorie provozu. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v informacích pro „otevřenou“ kategorii provozu.

Doporučené postupy pro stávající držitele povolení k provozování leteckých prací

Pokyny k první žádosti o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu