Letecká veřejná vystoupení

Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel (CAA/S-SP-022-1/2020)

Tato směrnice Úřadu pro civilní letectví obsahuje požadavky na provozování leteckých veřejných vystoupení (dále jen LVV) s výhradní účastí bezpilotních letadel, jejichž provoz nespadá do „otevřené“ kategorie provozu bezpilotních systémů, včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 25 kg.

„Otevřenou“ kategorii provozu bezpilotních systémů vymezuje a provozní omezení této kategorie stanovuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění, a dále opatření obecné povahy č. j. 15149-20-701 ze dne 30. 12. 2020, kterým se vyhlašuje omezený prostor LKR10 – UAS. Více informací k problematice naleznete na webových stránkách https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Směrnice CAA/S-SP-022-1/2020, pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel

V rámci této změny směrnice, jejímž předmětem jsou nezbytné úpravy po zavedení společného evropského regulačního rámce, dochází oproti předchozí verzi směrnice CAA/S-SP-022-0/2020 k úpravám textu, které jsou pro účely snadnější orientace vyznačeny plnou černou čarou po straně textu.

Na letecká veřejná vystoupení letadel s pilotem na palubě včetně účasti bezpilotních letadel se požadavky kladené touto směrnicí nevztahují. Pro tyto případy se použijí požadavky uvedené v Podmínkách pro pořádání leteckých veřejných vystoupení CAA-SL-101-n-16 v platném znění.


Formulář žádosti

Tato žádost se týká udělování souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení (LVV) s výhradní účastí bezpilotních letadel, jejichž provoz nespadá do „otevřené“ kategorie provozu bezpilotních systémů, včetně modelů letadel s maximální vzletovou hmotností větší než 25 kg.

Formulář CAA/F-SP-023-n/2018 – Žádost o souhlas k provozování leteckého veřejného vystoupení (LVV) bezpilotních letadel

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní