Postup žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota

(postup pro nové dálkově řídící piloty)

Pro provoz bezpilotního letadla v podkategorii A2 „otevřené“ kategorie provozu je třeba získat příslušné osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.

Předpokladem pro získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota je:

Složení online zkoušky teoretických znalostí pro získání Dokladu o absolvování online výcviku a tedy způsobilosti pro provoz v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu.

Absolvování praktického výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3.

Praktický výcvik formou samostudia

Deklarace (prohlášení o absolvování) výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3.

Složení zkoušky z teoretických znalostí zajišťované Úřadem pro civilní letectví v jeho školicích prostorech. Zkouška probíhá formou testu, složeného ze 30 otázek s výběrem odpovědí, jejichž cílem je posoudit znalosti dálkově řídícího pilota týkající se technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi, a které pokrývají následující témata:

  • meteorologie;
  • provádění letů bezpilotních letadel;
  • technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Oblasti teoretických znalostí potřebných pro zkoušku pro podkategorii A2

Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosažení alespoň 75 %  celkového počtu bodového hodnocení.

Dálkově řídící pilot, který absolvoval online zkoušky teoretických znalostí pro získání Dokladu o absolvování online výcviku a tedy způsobilosti pro provoz v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu může požádat ve svém profilu pilota na stránce https://dron.caa.cz o zkoušku pro způsobilost pilota v podkategorii provozu A2 online. Další z možností je podání Žádosti o zkoušku pro způsobilost pilota v podkategorii provozu A2, a to písemnou formou prostřednictvím datové schránky, poštou, e-mailem s ověřeným podpisem nebo osobně na podatelnu ÚCL. Žádosti o vykonání zkoušky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém jsou doručeny ÚCL. Termín zkoušky bude následně sdělen žadateli a vzájemně odsouhlasen a potvrzen. Zkoušky budou probíhat zpravidla v pátečních termínech, a to v sídle ÚCL. Průběh zkoušky se řídí Zkouškovým řádem.

Zkouškový řád UAS (CAA/S-SP-033-n/2021)

Žádost o zkoušku pro způsobilost pilota v podkategorii provozu A2

DOPORUČENÍ: K podání žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota A2 a stanovení termínu testu doporučujeme využít nástroj v „Profilu pilota“ registračního systému Úřadu pro civilní letectví https://dron.caa.cz.

Žádost o vydání A2 (CAA/F-SP-044-n-2020)

Pokyny k vyplnění a podání žádosti jsou součástí formuláře.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní