Otevřená kategorie (OPEN)

„Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu.

UPOZORNĚNÍ: výše uvedený přehled práv, povinností a provozních možností není zdaleka úplný a dle stavu zavádění regulačního rámce, provozní zkušenosti a vývoje trhu s bezpilotními letadly bude dle potřeby aktualizován.

Přelétávání osob, prostředků a staveb (nebo také chodníků, komunikací, ochranných pásem vedení, zvláště chráněného území apod.) bez koordinace s dotčenými osobami resp. subjekty a bez přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření nebo získání příslušných povolení v tuto chvíli není ani v „otevřené“ kategorii provozu možné. Ve vztahu k osobám sice platí, že v podkategorii provozu A1 přelétnutí osob nezapojených do provozu v zásadě možné je, ale současně platí, že pokud je to možné (což zpravidla možné je), měl by se pilot přelétávání osob nezapojených do provozu vyhnout. Obdobně se pak postupuje i ve vztahu k osobám v prostředcích nebo stavbách.

Reálný provoz v ČR spadá do tzv. přechodového období, ve kterém je umožněn provoz stávajících bezpilotních systémů; ve vztahu k nim ovšem nelze z regulačního rámce vybírat provozní výhody techniky budoucí (zejména tříd C0 nebo C1), která ještě není na trhu.

Současně je třeba říci, že společný evropský regulační rámec je velice mladý a bude podléhat dalšímu vývoji. Jinými slovy: Co není možné dnes, bude možná možné zítra. Bezpilotní letadla si stále hledají místo na světě a postupně se vytváří mj. i sociální akceptabilita provozu bezpilotních letadel – regulační rámec se s ohledem na zkušenosti může vyvíjet i zcela opačným směrem. Probíhajícímu zavádění bezpilotních letadel rozhodně pomáhá nekonfliktní způsob provozu, který respektuje mj. základní práva fyzických osob nebo třeba primární účely infrastruktury.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní