Oprávnění k letu

Oprávnění k letu (OKL) je druhem oprávnění, které může Úřad vydat na základě podané žádosti v případech, kdy je záměrem provozovat bezpilotní letadlo v otevřené kategorii provozu (OPEN) a zároveň dochází ke konfliktu s podmínkami vymezenými jednou či více zeměpisnými zónami. Lety je poté možné realizovat na základě podmínek vydaného OKL a v souladu se zbylými podmínkami provozu v dané zeměpisné zóně. S vydáním OKL není spojen žádný správní poplatek. Proces správního řízení poté vychází z přijatelných způsobů průkazu (AMC) stanovených Článkem 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 s možnou výjimkou uplatnění požadavků definovaných v bodě 2.5.3 AMC1 Článku 11 tohoto nařízení. Požadavky na pojištění jsou stanoveny v § 54d zákona o civilním letectví.

Žádost o vydání OKL doporučujeme podat prostřednictvím Portálu provozovatele: https://dron.caa.cz/. Při podání žádosti však lze využít standardní způsoby v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Postupy pro podání žádosti o OKL se v Portálu provozovatele neliší od zavedené praxe podávání žádosti o Oprávnění k provozu, je proto možné využít postup, uvedený na tomto odkazu – https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zakladni-informace-k-miniwebu-ucl-pro-bezpilotni-systemy/modul-specific/.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní