fbpx

Způsobilost pilotů pro provoz v podkategorii provozu A2

Pro provoz bezpilotního letadla v podkategorii A2 „otevřené“ kategorie provozu je třeba získat příslušné osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota.

Předpokladem pro získání osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota je:

  1. složení online zkoušky teoretických znalostí pro získání Dokladu o absolvování online výcviku a tedy způsobilosti pro provoz v podkategorii A1 a A3 „otevřené“ kategorie provozu;
  2. absolvování praktického výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3;
  3. deklarace (prohlášení o absolvování) výcviku formou samostudia v provozních podmínkách podkategorie A3;
  4. složení zkoušky z teoretických znalostí zajišťované Úřadem pro civilní letectví v jeho školicích prostorech.  Zkouška probíhá formou testu, složeného ze 30ti otázek s výběrem odpovědí, jejichž cílem je posoudit znalosti dálkově řídícího pilota týkající se technických a provozních opatření ke zmírnění rizik na zemi, a které pokrývají následující témata:
    • meteorologie;
    • provádění letů bezpilotních letadel;
    • technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi.

Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosažení alespoň 75 %  celkového počtu bodového hodnocení.

Předpokládáme, že v případě držitelů národních povolení k létání vydaných Úřadem pro civilní letectví, kteří prošli systémem ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla, bude způsobilost pro provoz v podkategorii A2 uznána bez nutnosti absolvovat výše uvedenou zkoušku teoretických znalostí. 

Postupy a formuláře dokumentů k agendě způsobilosti pilotů pro provoz v podkategorii provozu A2, které budou uveřejněny na tomto místě, pro Vás aktuálně připravujeme.