Aktuality

30. 4. 2020

Recovery of theoretical examinations at CAA CZ

CAA CZ in accordance with conditions of governmental lift-up of extraordinary measures against spread of the COVID-19 infection prepares recovery of theoretical knowledge examinations (Theoretical Examinations) under the following conditions:

30. 4. 2020

Obnovení zkoušek z teoretických znalostí pilotů na ÚCL

ÚCL v souladu s podmínkami vládního uvolňování mimořádných opatřeních  proti šíření nemoci Covid-19 připravuje obnovení zkoušek z teoretických znalostí (dále teoretické zkoušky)  za následujících podmínek:

29. 4. 2020

Zveřejnění poradenského materiálu pro práci s nálezy pro provozovatele SPO

Oddělení zvláštního provozu, odboru letecké dopravy, sekce letové připravilo poradenský materiál pro provozovatele SPO se zaměřením na práci s nálezy z kontrol v rámci průběžného dozoru, prováděného inspektory Úřadu pro civilní letectví. Uvedený materiál, včetně dalších informací naleznete na stránce – Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

28. 4. 2020

Vydání aktualizovaných národních programů

Dnem 1.5.2020 nabývají platnosti aktualizované národní programy – Národní bezpečnostní program a Národní program bezpečnostního výcviku. Účinnost těchto programů je stanovena od 1.5.2020.Na stránce http://www.caa.cz/ochrana-civilniho-letectvi/narodni-program naleznete formulář pro přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a jeho úplnému znění. Zároveň zde je přístup k Národnímu bezpečnostnímu programu a Národnímu programu řízení kvality.

27. 4. 2020

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-1-106)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje aktualizované Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106), včetně souvisejících formulářů. Účinnost verze č. 1 je od 1. 4. 2020. Aktuální dokumenty naleznete na stránce – Letecká veřejná vystoupení.

24. 4. 2020

Uveřejňujeme Oznámení Ministerstva dopravy

K dnešnímu dni pozbyl platnosti příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a sportovních létajících zařízení vydaný Ministerstvem dopravy dne 7. dubna 2020. Související Oznámení Ministerstva dopravy o pozbytí platnosti příkazu k provádění letů.

23. 4. 2020

Stanovisko ÚCL k možnosti udělení výjimky pro posunutí začátku platnosti změn Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dne 24.03.2020 vstoupily v platnost změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, které mimo jiné zavedly nové části Part ML, Part CAO a Part CAMO. Dne 21.04.2020 ÚCL obdržel vyjádření, kdy EASA dává v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 možnost jednotlivým národním úřadům, aby formou udělení výjimky ze základního nařízení posunuly počátek platnosti posledních změn maximálně o 8 měsíců.

21. 4. 2020

Update – COVID19

Kindly note that effective 20th April 2020 the opening hours of the Civil Aviation Authority Czech Republic („CAA CZ“) have been resumed. We kindly ask you to enter the building individually and to keep a safety distance between each other at least 2 m.

20. 4. 2020

Průkazy pilota kluzáků a pilota balónů podle leteckého předpisu L 1

Prodlužuje se platnost průkazů pilota kluzáků a pilota balónů vydaných podle leteckého předpisu L 1 do 8. 4. 2021.

17. 4. 2020

Obnova úředních hodin

Dovolujeme si Vás informovat, že úřední hodiny Úřadu pro civilní letectví („Úřad“) určené pro styk s veřejností jsou s účinností od 20. dubna 2020 obnoveny v původním rozsahu. Pracovní doba zaměstnanců Úřadu a úřední hodiny Úřadu jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny/.