Tajemství dne 8. dubna

8. 6. 2020

Již několikrát během různých akcí – seminářů, školení apod. – jsme obdrželi otázku, co je tak zajímavého na datu 8. dubna. Kdo má ten den narozeniny? Předseda Evropské komise? Ředitel EASA? Jedná se totiž o datum, které je postupně spojeno s počátkem použitelnosti veškerých oblastí evropských požadavků na způsobilost personálu.

Naposledy například u požadavků pro průkazy způsobilosti pilotů balónů a kluzáků, kterým končí platnost průkazů vydaných dle národního předpisu L1 dne 8. dubna 2021 a průkazy je do té doby potřeba nahradit těmi vydanými dle společných evropských pravidel.

Datum 8. dubna se stalo zásadním díky vydání nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterému se říká „Základní nařízení“. Pro větší názornost komplikovanosti procesu toto Nařízení již není platné a jeho roli v roce 2018 převzalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139. Každopádně bylo to nařízení č. 216 z roku 2008, které se takto nesmazatelně zapsalo. Bylo schváleno 20. února 2008 a vydáno v oficiálním věstníku Evropské unie dne 19. března 2008. Dle neměnných pravidel je použitelnost každého nařízení zahájena 20. dnem po jeho uveřejnění v úředním věstníku. Z toho tedy vychází ono datum 8. dubna. Samo toto nařízení stanovilo, že požadavky týkající se způsobilosti personálu musí být na evropské úrovni upraveny prováděcím nařízením nejpozději do 8. dubna 2012 – tedy do 4 let.

Požadavky na způsobilost leteckého personálu byly stanoveny prováděcím nařízením Evropské komise (EU) č. 1178/2011, které mělo stanoveno datum použitelnosti na nejzazší termín – 8. dubna 2012 a toto datum bylo dále využito i pro specifikaci všech možných přechodových období, které byly využity pro jednotlivé odborné oblasti a byly násobky jednoho roku. Za vším tedy není nějaká zlovůle, nebo recese. Jde pouze a jen o náhodu a o důsledek relativně složitého legislativního postupu, kterým se schvalují a vydávají evropská nařízení. Nám nezbývá nic jiného, než respektovat vůli zákonodárců.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor