Posunutí data použitelnosti společných evropských pravidel létání pro bezpilotní letadla

29. 5. 2020

Evropský regulační rámec, o kterém průběžně informujeme prostřednictvím naší webové stánky https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/priprava-spolecnych-evropskych-pravidel/, se v České republice a všech ostatních členských státech EU začne uplatňovat od 31. 12. 2020. Do té doby je třeba se stále řídit platnou národní úpravou a k provozování bezpilotních letadel mít platná národní povolení.

Původně předpokládaný termín použitelnosti 1. 7. 2020, vycházející z původně platné verze nařízení EU, se tak v důsledku opatření spojených s výskytem COVID 19 posouvá o půl roku.

Evropský regulační rámec přináší harmonizaci pravidel mezi všemi státy EU a současně výhody vzájemného uznávání povolení. Asi největší změnou proti současnému stavu je, že počínaje datem 31. 12. 2020 musí být provozovatelé bezpilotních letadel registrováni a svá bezpilotní letadla musí označit registračním číslem (poznávací značkou), které jim bude přiděleno. Povinnost registrace bude platit ke stejnému datu i pro dálkově řídící piloty bezpilotních letadel, kteří budou muset absolvovat povinný online test teoretických znalostí a kterým bude v případě úspěchu zasláno osvědčení o způsobilosti pro základní kategorie provozu (A1, A3).

K registraci, online školení i online testu bude sloužit mini-web Úřadu pro civilní letectví, který bude pro zajištění plynulého a hladkého přechodu na evropský systém spuštěn s předstihem před datem použitelnosti nových pravidel. O termínu spuštění systému a možnosti registrace provozovatelů i pilotů budeme veřejnost informovat. Registrace, online školení i testy budou pro základní kategorie provozu A1 a A3 zdarma.

Pro aktuální informace o spuštění mini-webu Úřadu pro civilní letectví doporučujeme sledovat naše současné webové stránky https://www.caa.cz/, případně se přihlásit k odběru novinek.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní