Aktuality

13.9.2019

Uveřejnění EASA NPA 2019-09

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 12. září 2019 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2019-09 (All-weather operations — Helicopters and specialised operations).

Bližší informace k tomuto návrhu, včetně termínu pro podání připomínek na EASA, naleznete na stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).

13.9.2019

Uveřejnění opatření obecné povahy

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy ke zrušení zakázaného prostoru LKP13 Vrbětice.

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL, nebo na stránce Opatření obecné povahy.

13.9.2019

Změna postupů strategických laterálních offsetů (provoz MNPS – NAT HLA)

12.9.2019

Aktualizace Oprávnění Část M - Hlava G, Část 145 a Část M - Hlava F

Byly aktualizovány seznamy firem oprávněných k provádění údržby, oprav, výroby a zkoušení – Část M – Hlava G a firem oprávněných k údržbě podle Části 145 a podle Části M, Oddílu A, Hlavy F.

Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

12.9.2019

Vydání Emergency EASA AD 2019-0225-E na vrtulníky Airbus Helicopters AS 350 a EC 130 a revize EASA SIB 2019-09R1 na Emergency Locator Transmitters and Personal Locator Beacon – Annual Testing

V návaznosti na vydání Emergency EASA AD 2019-0225-E na vrtulníky Airbus Helicopters AS 350 a EC 130 a revize EASA SIB 2019-09R1 na Emergency Locator Transmitters and Personal Locator Beacon – Annual Testing, byla ke dni 11.09.2019 aktualizována stránka Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR.

11.9.2019

Uveřejnění opatření obecné povahy

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy k prodloužení platnosti nebezpečného prostoru LKD9 Brda (na dobu neurčitou).

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL, nebo na stránce Opatření obecné povahy.

10.9.2019

Byla vydána revize Civil Aviation Safety Alert Transport Canada CASA 2019-05R1 na vrtulníky Bell 206L

V návaznosti na vydání revize Civil Aviation Safety Alert Transport Canada CASA 2019-05R1 na vrtulníky Bell 206L, byla ke dni 10.09.2019 aktualizována stránka Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR.

10.9.2019

Uveřejnění změny č. 1 směrnice pro udělení / změnu zvláštního schválení EFB typu B (Electronic Flight Bag)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změnu č. 1 směrnice CAA-SL-042-n-19, obsahující postupy pro pro udělení / změnu zvláštního schválení EFB typu B (Electronic Flight Bag).

Účinnost změny č. 1 je od 23. 8. 2019. Změna se týká úpravy ustanovení, které se vztahují k provozovatelů NCO, včetně Přílohy 2 k této směrnici.

Uvedenou směrnici v aktuálním znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

9.9.2019

Aktualizace Oprávnění Část 21 - Hlava G

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k výrobě podle předpisu Část 21 – Hlava G.

Více podrobností naleznete na stránce Opravňování – pověřování organizací a osob.

6.9.2019

Uveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy k dočasně rezervovaným prostorům TRA GA Medlánky 1, TRA GA Medlánky 2A a TRA GA Medlánky 2B.

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL, nebo na stránce Návrhy opatření obecné povahy.

6.9.2019

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k návrhu změny leteckého předpisu L 3

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 5/ČR leteckého předpisu L 3 (Meteorologie).

Více informací naleznete na stránce Změny v předpisech.

4.9.2019

Uveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy ke změně horizontálních hranic CTR Ruzyně a TMA I Praha.

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL, nebo na stránce Návrhy opatření obecné povahy.

4.9.2019

Standardizační školení examinátorů TRE

Standardizační školení examinátorů dle požadavků PART FCL.1025 pro získání, prodloužení anebo obnovu osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny se uskuteční dne 21. října 2019 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin.

Informace ke školení

2.9.2019

Sdělení ÚCL k výmazu letadla z Leteckého rejstříku ČR z moci úřední

V souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, jež rámcově upravuje podmínky týkající se výmazu zápisu letadla z Leteckého rejstříku ČR, sděluje Úřad držitelům práv vztahujících se k letadlu zapsanému do leteckého rejstříku následující pravidla, která budou při provádění výmazu z moci úřední Úřadem dodržována a která obecnou úpravu obsaženou v zákoně o civilním letectví blíže konkretizují. Bližší informace zde https://www.caa.cz/letadlova-technika/letecky-rejstrik/podminky-pro-vymaz-letadla-z-leteckeho-rejstriku-z-moci-uredni/(otevře se na nové záložce).