Zavedení pravidel EU/EASA pro neobchodní provoz a zvláštní provoz (letecké práce)

S blížícím se koncem přechodových období pro zavedení požadavků EU pro tzv. neobchodní provoz (Část-NCC a Část-NCO) a zvláštní obchodní i neobchodní provoz (Část-SPO) připravil Odbor všeobecného letectví a leteckých prací, Sekce letové a provozní, ÚCL novou informační sekci pro provozovatele letadel zapojených do těchto druhů provozu.

Na těchto stránkách Vám budeme přinášet praktické informace o nových požadavcích EU, které se týkají výše uvedených provozovatelů, a způsobu jejich zavedení v podmínkách České republiky.  

Upozornění: Ačkoliv informace v dokumentech uveřejňovaných v této sekci vycházejí z příslušných nařízení Evropské unie a dokumentů a informací uveřejňovaných agenturou EASA, slouží pouze pro informační a osvětové účely a ÚCL nenese za jejich obsah odpovědnost.


Opatření ÚCL související s termínem použití Přílohy VI (Část-NCC) a Přílohy VII (Část-NCO) k nařízení (EU) č. 965/2012 

Rozhodnutí č. 2014/019/R  (české znění rozhodnutí, které obsahuje poradenský materiál k čl. 6, odst. 4a k nařízení (EU) č. 965/2012 – vysvětluje pojmy: jiné než složité motorové letadlo, přímé/roční náklady, organizace vytvořená za účelem propagace sportovního či rekreačního létání a okrajová činnost)


Přehled přechodových období pro zavedení požadavků EU pro provoz letadelPrůvodce pravidly EU/EASA

Manuál provozovatele SPO – tento dokument uvádí přehledným způsobem změny, které se v souvislosti s nástupem pravidel EU pro zvláštní provoz (SPO) prováděný letouny a vrtulníky dotknou po 21. 4. 2017:

  • stávajících provozovatelů leteckých prací (dle zákona o civilním letectví) využívajících pro svou činnost letouny a vrtulníky; a
  • nových provozovatelů, kteří budou zapojeni do zvláštního provozu dle pravidel EU.

Dále obsahuje některé otázky a odpovědi (FAQ), které se ke zvláštnímu provozu vztahují. Jejich výčet není úplný a bude nadále rozšiřován. 


Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO - v tomto dokumentu je uveden rozhodovací diagram, který by měl provozovatelům zvláštního provozu pomoci při orientaci v použitelných požadavcích a způsobech jejich osvědčování. Dále obsahuje diagram pro rozhodovací proces, který souvisí s výjimkami dle bodu SPO.GEN.005, písm. c) pro určité druhy zvláštního provozu.


Systém řízení dle pravidel EU – NCC a SPO provozovatelé (nesložité organizace) – tento materiál by měl sloužit jako průvodce požadavky na systém řízení pro provozovatele zapojené do neobchodního a zvláštního provozu, kteří jsou považováni za tzv. nesložitou organizaci. Dokument obsahuje i praktické příklady.

Provádění soutěžních letů, leteckých veřejných vystoupení a akrobatických letů dle nařízení (EU) č. 965/2012 – se vstupem v platnost dalších částí nařízení (EU) č. 965/2012 dochází i ke změně požadavků pro provádění soutěžních/akrobatických letů a leteckých veřejných vystoupení. Tento dokument přináší přehled nejdůležitějších změn. 

Manuál provozovatele NCC/NCO – tento dokument uvádí přehledným způsobem změny, které se v souvislosti s nástupem pravidel EU pro neobchodní provoz dotknou po 25. 8. 2016:

  • stávajících provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu (dle zákona o civilním letectví);
  • stávajících provozovatelů/pilotů, kteří provádějí lety v rámci všeobecného letectví a za účelem rekreace a sportu;
  • nových provozovatelů, kteří budou zapojeni do neobchodního provozu letadel dle pravidel EU (lety nejsou prováděny za úplatu);
  • organizací pro výcvik a tzv. registrovaných zařízení.


Dále obsahuje některé otázky a odpovědi (FAQ), které se k neobchodnímu provozu vztahují. Jejich výčet není úplný a bude nadále rozšiřován. 

Letecké práce a letecké činnosti pro vlastní potřebu dle pravidel EU – následující dokument porovnává stávající systém pro osvědčování provozovatelů zapojených do neobchodního provozu (letecké činnosti pro vlastní potřebu) a zvláštního obchodního i neobchodního provozu (letecké práce) dle stávajících národních pravidel a dle systému EU. Dále přináší stručného průvodce evropským systémem osvědčování dotčených provozovatelů.

Prohlášení – v této prezentaci je podrobně popsán systém tzv. „prohlášení“ dle nařízení (EU) č. 965/2012 (Části-ORO) a také jsou zde uvedeny praktické informace pro dotčené provozovatele.

Povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu – v této prezentaci jsou uvedeny podrobnější informace vztahující se k tzv. „povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu“ dle nařízení (EU) č. 965/2012 (Části-ORO). Dále jsou zde uvedeny praktické informace pro dotčené provozovatele (podání žádosti, informace poskytované ÚCL, apod.).

Příručky, deníky a záznamy – tento dokument slouží jako praktický průvodce systémem vedení záznamů a tvorbou příslušných příruček a letové dokumentace dle pravidel EU/EASA pro provozovatele dle Části-NCC, NCO a SPO.


FAQ

Lety se sdílenými náklady – tento dokument přináší otázky a odpovědi, které souvisí s lety dle čl. 6, odst. 4a, písm. a) k nařízení (EU) č. 965/2012, ve znění pozdějších předpisů.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor