fbpx

Aktuality

Aktuality

23.9.2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Bylo vydáno oprávnění společnosti Aeroengine, a.s. CZ.CAO.0056 (jedná se o transformaci oprávnění CZ.MG.OO56 společnosti EEA Tech spol. s r.o.).

Seznamy všech oprávněných organizací

22.9.2020

Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení bez technického průkazu

Pro účely vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (dále jen „SLZ“), kterému dosud nebyl vydán technický průkaz SLZ, Úřad sděluje, že bude upuštěno od požadavků uvedených v ust. § 8b odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a od žadatelů tudíž nebude vyžadován platný technický průkaz SLZ. V případě zalétávání prototypů nebo nových SLZ bez platného technického průkazu SLZ lze tento požadavek splnit předložením registračního listu SLZ.

22.9.2020

OOP - Ochranné pásmo heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 - Krč

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu Thomayerova nemocnice Praha 4 - Krč.

22.9.2020

NOOP - Ochranné pásmo heliportu HEMS Brno - Černá pole

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Brno – Černá pole.

22.9.2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0201-E

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0201-E pro motory společnosti GE Aviation Czech s.r.o. (M601D, M601D-1, M601D-11, M601D-11NZ, M601E, M601E-11, M601E-11A, M601E-11AS, M601E-11S, M601E-21, M601F, M601F-22, M601F-32, M601FS, M601T, H75-200, H80-100, H80-200 and H85-200, všech sériových čísel).

15.9.2020

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-n/2019

Byla uveřejněna nová verze směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-2/2019, která upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu. Směrnice reflektuje jak požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 a nařízení Komise (EU) 2015/340, tak i návrhy poskytovatelů služeb na zefektivnění procesu řízení zavádění změn.

15.9.2020

Aktualizace seznamů oprávnění (změny oprávnění společnosti Balony Praha, s.r.o.)

Byly provedeny změny oprávnění společnosti Balony Praha, s.r.o.

11.9.2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisům L 6/I, L 6/II a L 6/III

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhům změn předpisů L 6 (Provoz letadel).

11.9.2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 14

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 15 a 9/ČR předpisu L 14 (Letiště).

9.9.2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisům L 16/I, L 16/II a L 16/III

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhům změn předpisů L 16 (Ochrana životního prostředí), Svazku I (Hluk letadel), Svazku II (Emise letadlových motorů) a Svazku III (Emise CO2 letounů).

9.9.2020

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 10. září 2020 uveřejní Ministerstvo dopravy, prostřednictvím Letecké informační služby (LIS), následující letecký předpis, resp. jeho změnu: