fbpx

Aktuality

Aktuality

7.7.2020

Vydání EASA AD 2020-0143

Bylo vydáno EASA AD 2020-0143 na motory GE Aviation Czech (GEAC) s.r.o., které nahradilo EASA AD 2019-0244.

7.7.2020

Volné služební místo v oddělení bezpečnosti zasilatelského řetězce

Dne 7. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení bezpečnosti zasilatelského řetězce odboru bezpečnostního sekce správní a bezpečnostní.

7.7.2020

Volné služební místo v oddělení konstrukce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu sekce technické.

7.7.2020

Volné služební místo v oddělení dohledu odboru navigačních služeb

Dne 7. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení dohledu odboru navigačních služeb sekce provozní.

7.7.2020

OOP - Ochranná pásma letiště Medlánky

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, jímž se zřizují ochranná pásma letiště Medlánky.

2.7.2020

Vydání dokumentu EASA Certification Information 2020-12

Byl vydán dokument EASA Certification Information 2020-12 - Transfer of Supplemental Type Certificates due to change of Company registration for Air Ambulance Technology GmbH.

2.7.2020

Seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru

Ve středu 24. 6. 2020 se ve velké zasedací místnosti Úřadu pro civilní letectví uskutečnil seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru (Airspace Infringement - ASI).

30.6.2020

Uveřejnění změny Příkazu k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením Covid-19

Sekce letová uveřejňuje změnu č. 1 Příkazu CAA-SL-01/2020 - Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19. Účinnost změny č. 1 je od 1. 7. 2020. Uvedený dokument naleznete na stránce - FAQ (Covid-19) a Postupy pro udělení/změnu schválení.

25.6.2020

Annexovaná letadla a plnění požadavků na rozlétanost

Úřad pro civilní letectví vydává stanovisko k plnění požadavků na rozlétanost průkazů LAPL – letoun, SPL a LAPL – kluzák, SPL a LAPL – balón, a na prodloužení platnosti kvalifikace SEP land annexovanými letadly.

25.6.2020

OOP - Zřízení zakázaného prostoru LKP13 Vrbětice

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví zřízení zakázaného prostoru LKP13 Vrbětice.

23.6.2020

Volné služební místo v oddělení dozoru výcvikových organizací

Dne 23. 6. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení dozoru výcvikových organizací odboru způsobilosti leteckého personálu sekce letové.

16.6.2020

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje aktualizované Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106), včetně souvisejících formulářů. Změna se týká úpravy systému placení správního poplatku za podání žádosti o souhlas s LVV (více viz Dodatek 4 podmínek). Účinnost verze č. 2 je od 18. 6. 2020. Aktuální dokumenty naleznete na stránce - Letecká veřejná vystoupení.