Aktuality

Aktuality

20.2.2020

OOP - Dočasně vyhrazené prostory pro cvičení AMPLE STRIKE 2020

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy ke dočasně vyhrazeným prostorům pro cvičení AMPLE STRIKE 2020.

20.2.2020

OOP - Zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA60 Písek

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy ke zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA60 Písek.

17.2.2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-02

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 7. února 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-02 (All-weather operations – Non-commercial operations with other than complex motor-powered aircraft).

13.2.2020

Uveřejnění Informačního věstníku č. 02/2020

Oddělení obchodní letecké dopravy, Odboru provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje Informační věstník č. 02/2020 (Umožnění odchylky od ust. OPS 1.1095 (bodu 1.9) hlavy Q přílohy III nařízení Komise (EU) č. 859/2008)

11.2.2020

Aktualizace EASA SIB - Koronavirus

Agentura EASA aktualizovala Safety Information Bulletin (SIB) 2020-02R1, který se vztahuje k doporučením pro provozovatele letadel, letišť a národním úřadům ve vztahu ke snížení rizika šíření uvedeného viru.

7.2.2020

Sdělení o zkouškách teoretických znalostí na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H)

ÚCL od roku 2020 při zkouškách teoretických znalostí (v řadě dokumentů označované jako teoretické zkoušky) na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H) uplatňuje novou databázi zkušebních otázek. Ta vychází z požadavků nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění Způsobilost letových posádek na kurzy teoretických znalostí a zkoušky teoretických znalostí PPL(A/H) a LAPL(A/H), které jsou uvedeny v Part-FCL.115 a 120 a Part-FCL210 a 215. Příslušné podrobné osnovy pro kurzy teoretických znalostí a zkoušky teoretických znalostí jsou uvedeny v AMC1 FCL.210; FCL.215.

7.2.2020

Poradenský materiál EK - akutní respirační onemocnění 2019-nCoV (koronavirus)

Evropská Komise připravila poradenský materiál pro provozovatele letadel ohledně připravenosti a reakce na ohnisko akutního respiračního onemocnění 2019-nCoV (koronaviru). Součástí materiálu je také rozhodovací diagram pro řešení těchto situací a informační leták připravený agenturou EASA.

3.2.2020

Vydání EASA SIB - Data Link Exemptions and Flight Plans

Agentura EASA uveřejnila dne 3. února 2020 na svých internetových stránkách EASA Safety Information Bulletin (SIB) č. 2020-03 – Data Link Exemptions and Flight Plans.

31.1.2020

Uveřejnění kontrolních listů – dozor provozovatelů balónů

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje kontrolní listy pro provádění kontrol provozovatelů balónů, kteří provádějí provoz v souladu s nařízením (EU) 2018/395.

27.1.2020

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na únor

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

27.1.2020

Uveřejnění Informačního věstníku 01/2020

Sekce letová, Odbor provozu letadel, Oddělení obchodní letecké dopravy uveřejňuje Informační věstník 01/2020. Týká se implementaci EASA SIB No.: 2013-11R1 (ACAS II – Manoeuvres Based on Visual Acquisition of Traffic). Naleznete jej na stránce - Informační věstníky.

24.1.2020

Seminář CAMO/AMO 22.1.2020 Horoměřice

ÚCL zveřejnil prezentace použité na semináři určeném pro CAMO a AMO organizace, který se konal 22. 01. 2020 v Horoměřicích.